Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Monopol pełny

   

  W monopolu pełnym jeden producent wytwarza produkt, kształtuje cenę rynkową zapewniającą mu wysoki zysk na drodze ograniczania podaży. W monopolu nie istnieje niedostatek konkurencji i rynek jest zdominowany przez jedną firmę. Wejście na takowy rynek jest prawie niemożliwe.

   

  Na codzień rynek to...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

   

  Model ten charakteryzuje się tym że liczba producentów nie przekracza kilkunastu, produkty mają charakter jednorodny (np. surowce) lub różnorodny (np. samochody), a ceny dyktowane są przez największe z przedsiębiorstw tzw. przywódcę cenowego. W tym modelu konkurencja ma charakter nie cenowy i polega na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja na wolnym rynku

   

  Na konkurencyjnym rynku wszystkie firmy są celem ataków rywali, zarówno tych nowo wchodzących, jak i tych, którzy decydują się rozwijać swą dotychczasową pozycję rynkową. By obniżyć ryzyko ataku, osłabić uderzenie konkurentów i być zdolnym do utrzymania dotychczasowej przewagi konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /14 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie

   

  Codziennie większość ludzi nabywa nowe produkty, które zaspokajają ich potrzeby. Kupują chleb, masło, ser, owoce, co jakiś czas idą do fryzjera, do teatru, ale jednocześnie podejmują decyzję o rezygnacji z zakupu innych produktów, choć również chcieli by je posiadać. Często więc zadają sobie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /13 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

   

  W przypadku oligopolu mamy do czynienia z kilkoma przedsiębiorstwami, które zdominowały rynek. Każdy producent musi zgadywać, jak na daną decyzję zareagują konkurenci (choć możliwe są też zmowy - w przypadku porozumień formalnych mówimy tu o kartelach). Jeśli jednak zmowy nie ma, przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZT ALTERNATYWNY

   

  KOSZT ALTERNATYWNY (też: koszt decyzji wyboru, koszt utraconych możliwości) to koszt, który ponosimy, wybierając daną możliwość; jest to wartość najbardziej cenionej przez nas możliwości, nie wybranej w związku z decyzją wyboru innej możliwości.Z zasady ograniczonych zasobów oraz powyższego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzje dóbr

   

  DOBRA EKONOMICZNE są również rzadkie-ich podaż jest ograniczona(podobnie jak ograniczona podaż zasobów).Dobra te często są dzielone na DOBRA PRODUKCYJNE (będące jednym z czynników wytwórczych, są wykorzystywane do wytwarzania innych dóbr, ale w przeciwieństwie do surowców są zwykle trwałe) oraz DOBRA...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA PUBLICZNE

   

  DOBRA PUBLICZNE są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te są zazwyczaj dostarczane przez państwo (np. obrona czy oświetlenie ulic).Inny podział mówi o dobrach społecznie użytecznych i dobrach społecznie nieużytecznych. Podział jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem ekonomiczny

   

  Problem ekonomiczny polega na tym, że rzadkim środkom(zasobom)towarzyszą nieograniczone pragnienia i potrzeby. Innymi słowy, nasze potrzeby zawsze przekraczają możliwości produkcyjne. Z powyższej definicji można wyodrębnić podstawowe pojęcia ekonomiczne.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA NORMATYWNA

   

  EKONOMIA NORMATYWNA zawiera natomiast sądy wartościujące. Jej funkcją jest doradzanie, świadome przekształcanie rzeczywistości według własnych poglądów badacza. Ekonomia normatywna formułuje twierdzenia, oparte na subiektywnym systemie wartościowania. MIKROEKONOMIA jest gałęzią ekonomii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry