Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym

   

  Organizacja – czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności bądź sam obiekt zorganizowany. Jest to system otwarty wchodzący w interakcje z otoczeniem, podlegający jego wpływom (i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet i jego rodzaje

   

  Autorytet jest to powaga, wpływ, znaczenie, przewaga, uznanie przez podwładnych. Istnieją 2 rodzaje autorytetu:

   

  autorytet formalny (zewnętrzny)

  autorytet nieformalny (rzeczywistym, wewnętrzny, osobisty, merytoryczny)

  Różnice między nimi wynikają ze źródła wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota procesu zarządzania

   

  Zarządzanie to proces ciągłych działań wyrównawczych, których istotą jest dążenie do zapewnienia równowagi funkcjonalnej organizacji, więc zarządzający (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy) są zobligowani do nieustannego przystosowanie posiadanych zasobów (ludzkich i rzeczowych) do wymogów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa

   

  Analiza potencjału firmy- określa silne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurentami z grupy strategicznej.

  Strategiczna analiza potencjału firmy pomaga określić jej silne i słabe strony, a dzięki temu ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących sposobów konkurowania (strategii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda SWOT i TOWS/SWOT

   

  Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia, organizacji oraz analizy jej wnętrza, jest to podstawowa metoda ustalania sił i słabości firmy oraz szans i zagrożeń otoczenia, rejestruje i klasyfikuje czynniki weryfikujące strategie firmy. Czynniki te to ilość i jakość produkcji, cena...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe problemy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

   

   

  Występują 3 główne problemy: 1) Dotyczy utrzymania modyfikacji lub zmian i uaktualnianie realizowanych strategii przedsiębiorstwa. Problemem jest jak zmienić strategię całkowicie czy tylko częściowo natychmiast czy poprzez rozłożenie zmiany w czasie. 2) Dotyczy wyboru dziedzin oraz zysków na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe koncepcje zarządzania strategicznego

   

  -Zarządzanie strategiczne jest to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają dostosowanie organizacji do otoczenia i osiągnięcie jej strategicznych celów. Do podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego zaliczamy koncepcję ilościowego i behawioralnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowości menedżerów

   

   

  Typowe wzorce osobowe (profile psychologiczne) i zachowań menedżerów wobec problemów zarządzania. Zdaniem N. A. Horsteina praktyka zarządzania na Zachodzie wykształciła cztery wzorce osobowe menedżerów, jakimi są menedżerowie odważni, wyzywający, niezadowoleni i konformiści.Menedżerowie odważni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada maksymalizacji satysfakcji

   

  Jedna z podstawowych teorii, na której opiera się mikroekonomia stanowi, że konsumenci podejmują na rynku takie decyzje, które pozwalają im uzyskać maksymalną satysfakcję. Jest ona utożsamiona z użytecznością, czyli zadowoleniem, radością, przyjemnością, jakie uzyskuje pojedynczy człowiek w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /5 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model czystej konkurencji

   

  Charakteryzuje się dużą liczbą niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na cenę, kształtującą się pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na takim rynku są produkty jednorodne (np. jabłek), a konkurencja ma charakter cenowy (dąży się...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry