Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dobro komplementarne

  Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. W tym wypadku zależność obydwu wielkości jest odwrotna.

  komplementarne1.gif

  gdzie:

  Edx(py) - współczynnik elastyczności popytu na dobro x względem ceny dobra...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje reklamy

  Charakterystyka

  Reklama jest to sposób prezentowania oferty sprzedaży przez określonego przedsiębiorące- sprzedawcę, które odbywa się w formie masowej, odpłatnej i bezosobowej.

  Klasyfikację reklamy możemy dokonać w zależności od kryterium. Z punktu widzenia przedmiotu reklamę podzielimy na:

  reklamę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /12 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria portfela

  Charakterystyka

  Teoria portfelowa została sformułowana przez Harriego Markowitza w 1952 r. jako rozwinięcie teorii alokacji środków pieniężnych w warunkach niepewności, która zajmowała się wyborem najlepszej inwestycji w zależności od spodziewanego potem zysku i ryzyka.

  Analiza portfelowa metodą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronisław Biegeleisen-Żelazowski

  Bronisław Biegeleisen-Żelazowski był jednym z przedstawicieli nurtu humanizacyjnego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się głównie czynnikiem ludzkim w badaniach organizacyjnych.

  B. Biegeleisen-Żelazowski ukończył studia inżynierskie na Politechnice Lwowskiej w 1903 roku, zaś w 1906...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przywództwo i jego cechy charakteryzujące

   

  Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych ludzi. Jest to rodzaj społecznego wpływu, który pawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego , kto ulega mu z powodu więzi, jaka ich łączy, lub społecznego stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie umiejętności powinien posiadać menedżer

   

  L.Katz wyróżnił 3 podstawowe rodzaje umiejętności kierowniczych:

   

  Techniczne – zdolność posługiwania się narzędziami i technologią w określonej specjalności

  Społeczne – zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania

  Koncepcyjne – umysłowa zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie kierowanie

   

  Istotą kierowania w

  szerszym znaczeniu jest powodowanie, aby rzecz kierowana zachowywała się zgodnie z zamiarem kierującego

  w węższym znaczeniu – powodowanie, aby inni ludzie działali zgodnie z zamiarem kierującego

   

  # Kierowanie to oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt synergiczny

   

  Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego. Jest on podstawowym warunkiem tworzenia i funkcjonowania organizacji. Pojęcie to pochodzi z biologii, gdzie oznacza pracę między różnymi organami. Współcześnie przez pojęcie synergia rozumie się takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega podejście systemowe?

   

  Jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju nauki w drugiej połowie XX w. Podejście to zostało zapoczątkowane przez L. Von Bertalanffy’ego – twórcę ogólnej teorii systemów i N. Wienera – twórcę cybernetyki. Jego istota jest traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, czyli zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja

   

  Formalizacja – to proces, w którym utrwala się tworzenie i urzeczywistnianie zapisanych wzorców działań celi i struktury całości organizacyjnych (poprzez ich zapisanie na papierze, magnetycznych nośnikach informacji, itp.)

   

  W jaki sposób przebiega proces formalizacji?

   

  Proces formalizacji składa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt

Do góry