Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Agent ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rachunkowości

  Charakterystyka

  Podstawowe zasady rachunkowości to usankcjonowane przepisami prawa oraz powszechnie akceptowane zasady i logika stojące za standardami rachunkowości. Stanowią one bazę do tworzenia w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.

  Zasady rachunkowości to zbiór reguł oraz norm znajdujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /4 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja promocji

  Charakterystyka

  Organizacja promocji polega na zaplanowaniu i koordynacji zadań i funkcji pracowników organizacji i jednostek zewnętrznych związanych z działaniami promocyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo. Wykorzystywane formy organizacyjne obejmują struktury macierzowe i projektowe, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja papierów wartościowych

  Charakterystyka

  Rynek kapitałowy i rynek pieniężny tworzą transakcję instrumentami finansowymi o charakterze własnościowym i wierzycielskim (np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe). Instrumenty te są tradycyjnie nazywane papierami wartościowymi, czyli tak zwanymi instrumentami pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /5 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Agencyjna teoria przedsiębiorstwa inaczej teoria agencji jest szczególnie użyteczna dla

  wyjaśnienia złożonych stosunków między menedżerami a właścicielami. Nowym sposobem

  definiowania firmy jest określenie jej jako splotu kontraktów. Niestety kontrakt nie zawsze

  określa czyjejś...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /4 613

  praca w formacie txt

Do góry