Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasady zarządzania w organizacjach międzynarodowych oraz zasady polityki kadrowej w tych organizacjach.

   

  Kierowanie w środowisku międzynarodowym wiąże się z radzeniem sobie ze szczególnym zbiorem okoliczności i wyzwań. Organizację muszą zwracać uwagę na polityczno-prawne, socjokulturowe, ekonomiczne i techniczne aspekty swojego otoczenia tak w skali międzynarodowej jak i krajowej. Szczególną uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /8 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  4.Podejście reinżynieryjne jako narzędzie doskonalenia organizacji

   

  Najgłośniejszym ostatnio sposobem przekształcania i doskonalenia organizacji jest “reenginering”, czuli “radykalne projektowanie” korporacji. Reenginering wiąże się z dokładną analizą tego, o co w ogóle chodzi w danej organizacji. W organizacji występuje skłonność do popadania w stagnację, gdy jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania.

   

  Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelny kierownik organizacji znajduje się w samym środku , a od niego rozchodzi się siatka władzy. Zalety...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i rola menedżera w organizacji.

   

  Naczelne kierownictwo składające się ze stosunkowo niewielkiej grupy ludzi, ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacja. Ludzi tych nazywamy menedżerami. Ustalają oni politykę operacyjną, sterują wzajemnym oddziaływaniem organizacji i jej otoczenia. Menedżerowie odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury formalne i nieformalne w organizacji

   

  Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i koordynuje działalność organizacji w rozumieniu wzajemnych stosunków między kierownikami i pracownikami, kierownikami i kierownikami, pracownikami i pracownikami. Schematy organizacyjne są przydatne do przedstawienia formalnej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie nauka czy sztuka

   

  L. Gulick określił kierowanie jako “dziedzinę wiedzy”, która dąży do systematycznego zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują dla osiągnięcia celów oraz do zwiększenia użyteczności systemów współdziałania dla ludzkości. Według Gulicka, kierowanie spełnia kryteria dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania

  Charakterystyka

  ''

  Ujęcie prawne

  Zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązanie polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 par. 1 kodeksu cywilnego).

  Ujęcie rachunkowe

  Zobowiązania to wynikające ze zdarzeń, które miały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowość popytu turystycznego

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny według W. Hunzikera i K. Krapfa jest sumą dóbr turystycznych, usług, i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen<ref name="ftn1"W. Hunzikera, K. Krapfa , Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre [1] Tłumaczenia materiałów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowość popytu turystycznego

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny według W. Hunzikera i K. Krapfa jest sumą dóbr turystycznych, usług, i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen<ref name="ftn1"W. Hunzikera, K. Krapfa , Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre [1] Tłumaczenia materiałów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowość popytu turystycznego

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny według W. Hunzikera i K. Krapfa jest sumą dóbr turystycznych, usług, i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen<ref name="ftn1"W. Hunzikera, K. Krapfa , Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre [1] Tłumaczenia materiałów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 101

  praca w formacie txt

Do góry