Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania

   

  Infrastruktura – Podstawowe urządzenia i instytucje usługowe potrzebne do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki. Technologia – konkretne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do tworzenia, rozwijania i wytwarzania jakiegoś produktu. Technologia to czynnik odgrywający coraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /5 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania systemu informowania kierownictwa.

   

  Systemy informowania kierownika definiujemy jako sformalizowaną metodę terminowego udostępniania kierownictwu dokładnych informacji, potrzebnych w procesie podejmowania decyzji i umożliwiających sprawne wykonanie w organizacji funkcji planistycznych, kontrolnych i operacyjnych. System dostarcza informacje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /5 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zarządzania

   

  Zarządzanie przez dyrygowanie uprawnień i odpowiedzialności- umożliwia podwładnym samodzielnie postępować i decydować, jednocześnie dostarcza czasu kierownikowi, sprzyja rozwojowi kadr.

  Zarządzanie przez cele- jest to bardzo efektywna technika zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to proces, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

   

  W ciągu ostatnich trzydziestu lat poglądy na konflikty w organizacjach istotnie się zmieniły. Stephen P. Robbins prześledził tę ewolucję, podkreślając różnicę między tradycyjnym spojrzeniem na konflikt a obecnym, który nazywa interakcyjnym. Tradycyjny pogląd na konflikt: konfliktu można uniknąć;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /3 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka

   

  Struktura organizacyjna - układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami. Opisuje strukturę hierarchii i władzy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów.

   

  Napięcia, problemy brak czasu, przeciwne poglądy, często prowadzą do narastania konfliktów między jednostkami i poszczególnymi osobami. Konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /3 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady szkoły behawioralnej.

   

  Behawioryzm to przypisanie, że wszystkie badania odnoszą do zachowań ludzkich.

  Szkoła behawioralna - podmiotem jest człowiek, jego zachowania i reakcje. Grupa naukowców zajmujących się dziedziną zarządzania, posiadających wykształcenie zakresu psychologii, socjologii do przedstawiania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

   

  Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Teorię biurokratycznego zarządzania opracował niemiecki socjolog Max Weber. Twierdził on, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów, składa się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie.

   

  Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawioralnej, ilościowej. Wiek XVIII reprezentowali: R. Owen ® skoncentrował on uwagę na czynnikach wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

   

  Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania. Menedżer powinien dziś być dobrze wykształcony żeby osiągnąć sukces z dwóch ważnych powodów: zaostrzenie konkurencji a także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 649

  praca w formacie txt

Do góry