Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ścieżka kariery w różnego typu organizacjach.

   

  Indywidualne planowanie kariery jest procesem, podczas którego konkretna osoba wytycza sobie cel lub cele profesjonalne (etapy kariery) i sposoby ich osiągnięcia.

  W praktyce organizacyjnej istnieją trzy podejścia do planów zawodowych uczestników:

  · Podejście "niewidzialnej ręki" polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady oceny personelu i podstawowe zasady polityki awansowej w firmie

   

  Podstawowe zasady oceny personelu (pogląd tradycyjny)

  1. Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę:

  a) czynników wewnętrznych, takich jak istniejące i przewidywane potrzebne umiejętności pracowników, wakaty, rozbudowa bądź...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich (kadry).

   

  Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb ­kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ich uzyskania. Ten nabór obejmuje zarówno istniejących pracowników {tzw.: wewnętrzny), jak i rekrutowanych spoza przedsiębiorstwa. Szczególnym elementem tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe style zarządzania

   

  Kierowanie (zarządzanie) - proces planowania, organizowania. Przewodzenia, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia celu. To praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Wszelkie organizacje mają ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /5 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła władzy w organizacji i zasady jej delegowania.

   

  Struktura organizacyjna zapewnia stabilny, logiczny, jasny układ stosunków, w których kierownicy i pracownicy mogą działać na rzecz celów organizacyjnych.

  Podział władzy w strukturze organizacyjnej jest jedną z kluczowych decyzji w procesie organizacyjnym.

  Władza -jest to możliwość wywierania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /6 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie metod kierowania realizacją złożonych przedsięwzięć (harmonogramy a metody sieciowe).

   

  Metody sieciowe to PERT (technika oceny i kontroli programu) oraz CPM (metoda ścieżki krytycznej). Obydwie metody są w zasadzie podobne lecz lepiej je wykorzystywać w nieco odmiennych sytuacjach. CPM jest odpowiedniejsza do powtarzalnych procesów, w których zadania mają stały czas trwania i znane terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza systemowa organizacji i jej zadania .

   

  ORGANIZACJA : dwie lub więcej osób , współpracujących w ramach określonej struktury stosunków , aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów.

  Istotną treść procedury systemowej można ująć w 3 podstawowych działaniach : 1) Formowanie celów i precyzowanie ich kierunków. 2) Uzyskiwanie maksymalnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady podejścia systemowego.

   

  Podejście systemowe do problematyki kierowania dąży do traktowania organizacji jako jednorodnego, celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części. Zamiast zajmowania się każdą z części organizacji odrębnie, podejście systemowe umożliwia kierownikowi spojrzenie na organizację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele.

   

  Prekursorem teorii zarządzania był Henry Ford, ze swoim Modelem T. Przy wytworzeniu tego samochodu Ford kładł nacisk na wydajność, mechanizację i rozłożeniu wszystkiego na możliwie najmniejsze elementy. W fabryce każdy robotnik robił tylko jedną rzecz. Chodziło o jak największą wydajność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /7 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacji, jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy

   

  W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania kultury organizacji, która nie była by tylko elastyczna, ale także wrażliwa na różnice kulturowe, z jakimi mają do czynienia ich członkowie w obrębie danego społeczeństwa i między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /6 325

  praca w formacie txt

Do góry