Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Struktura funkcjonalna.

   

  Układ stosunków pracowniczych w strukturze funkcjonalnej oparty jest na ścisłej współpracy między kierownikami. Pracownik posiada kilku przełożonych, z których każdy odpowiedzialny jest za określoną część funkcji zarządzania. Kierownik jest specjalistą w swojej dziedzinie, wąska specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowa

   

  W strukturach liniowych mamy do czynienia z prostym układem hierarchii władzy, wykonywania czynności i podejmowania decyzji. Pracownik ma tylko jednego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia, i któremu przekazuje informacje. Kierownik określonej komórki posiada stosowne uprawnienia decyzyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.

   

  Modele programowania liniowego są powszechnie stosowane do określania najlepszego sposobu podziału ograniczonych zasobów dla uzyskania jakiegoś pożądanego celu. Modele programowania liniowego uważa się za normatywne, gdyż umożliwiają wyszukanie rozwiązań optymalnych. Programowanie można stosować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki badawcze wykorzystywane w badaniach organizacyjnych

   

  Wyróżniamy trzy powszechnie stosowane techniki w badaniach organizacyjnych:

  Informowanie o sondażach – posługuje się ankietą ale nie ogranicza się do zbierania danych. Są one przekazywane kierownikom i podwładnym, tak aby wyniki sondażu mogły służyć za podstawę zmian.

  Tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady Zarządzania Wg. H. Fayola.

   

  - podział pracy - im bardziej ludzie specjalizują się tym sprawniej mogą wykonywać pracę,

  - autorytet - autorytet formalny daje kierownikowi prawo rozkazywania. Ważny jest autorytet osobisty, dzięki któremu kierownik wymusza posłuszeństwo.

  - dyscyplina - członkowie organizacji muszą przestrzegać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wydajności pracy H. Emersona

   

  Wyraźnie określony cel.

  Zdrowy rozsądek

  Rada kompetentna lub inaczej fachowe doradztwo.

  dyscyplina

  sprawiedliwe i uczciwe postępowanie

  rzetelna, natychmiastowa, dokładna i stała sprawozdawczość

  naukowe planowanie działań.

  Wzorce, normy i harmonogramy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorobek organizacyjny Karola Adamieckiego

   

  Walka z marnotrawstwem czasu stała się głównym celem w teoretycznych i praktycznych pracach Karola Adamieckiego. Wynalazł harmonogramy po to, by można było demaskować ukryte rezerwy czasowe wynikające z niedostatecznej harmonizacji procesów pracy. Harmonogramy służyły także projektowaniu organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić pojęcia władza i przywództwo oraz opisać formy ich występowania

   

  Władza jest to zdolność do wpływania na zachowanie innych. W układzie organizacyjnym władza występuje w 5 formach: władzy formalnej, władzy nagradzania, władzy wymuszania, władzy dzielenia, władzy eksperckiej.

  Autorytet formalny: to władza gwarantowana hierarchią organizacyjną. Władza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe formy struktury organizacyjnej i opisz jedną z nich

   

  Podstawowe formy struktury organizacyjnej:

  1.Struktura funkcjonalna (forma U)

  2.Struktura konglomeratowa (struktura typu H)

  3.Struktura wielobranżowa (typu M)

  4.Struktura macierzowa

  5.Struktury hybrydowe.

  Struktura funkcjonalna.

  W tym rozwiązaniu członkowie organizacji są grupowani w wydziałach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko opisz techniki utrzymywania koordynacji jednostek współzależnych

   

  -hierarchię organizacyjną – polega na jednemu z menedżerów zwierzchnictwa nad współzależnymi wydziałami lub jednostkami

  -reguły i procedury – określa się reguły wykonywania sprzężonych ze sobą zadań (np. korzystanie z tego samego sprzętu)

  -rola łącznikowa – menedżer w roli łącznika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt

Do góry