Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Handel

   

  Handel - (Blaik) najbardziej rozwinięta forma procesu cyrkulacji i obrotu towarowego, w której pojawia się pieniądz jako pośrednik wymiany. Sfera, w której ma miejsce dokonywanie w sposób zawodowy i wyspecjalizowany czynności pośrednictwa w sferze wymiany towarowej, tj. dokonywanie procesów nabywania dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

   

  Funkcje zarządzania - wg poszczególnych definicji: planowanie i organizacja - L.Poth 1970, planowanie organizowanie controlling - R.Ballon 1973, planowanie sterowanie kontrola - P.Trumann ’76, W.Lück ’84, R.Jünemann ’89, kształtowanie sterowanie kontrola – J.Krulis-Ronde ’77, planowanie realizacje kontrola -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty logistyczno-marketingowe

   

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania rynku

   

  Badania rynku (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PODSTAWOWE DEFINICJE

   

  ZARZĄDZANIE, w prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego celem.Istotą funkcji z. jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

   

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju. Jest to również skuteczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tezauryzacja

   

    Tezauryzacja- wycofanie z obiegu i nieproduktywne gromadzenie majątku (zwł. kruszców i pieniędzy) przez podmiot ekonomiczne oraz przechowywanie walorów lub wierzytelności poza instytucjami depozytowo-oszczędnościowym

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość zarządcza

   

  Rachunkowość zarządcza - jest nienormowanym przepisami prawa systemem identyfikowania, pomiaru, interpretacji i prezentacji danych zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oceny i kontroli. Rachunkowość zarządcza dostarcza m.in. informacji dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów zmiennych

   

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe. Bazą jest podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Stałe koszty wydziałowe są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

   

   Rachunek kosztów - jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt

Do góry