Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI

   

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. i realizowania w tej sieci procesów transformacji przepływów towarowych i inform. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka w produkcji

   

  Logistyka w produkcji - dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem optymalnych strumieni materiałów i informacji zabezpieczających procesy w skali przedsiębiorstwa oraz branży, a nawet w skali kraju, koordynująca działalność produkcyjną, obejmującą operacje przemieszczenia (transportu) i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka w dystrybucji

   

  Logistyka w dystrybucji - dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od procesu produkcji, poprzez ogniwa obrotu towarowego, aż do ostatecznego konsumenta, ujmująca je w zintegrowane systemy planowania, kierowania, organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA - wywodzi się od greckich słów „logikos” i „logistikos”- kalkulacja, sztuka obliczania i oceny 1) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów; 2) koncepcja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean Management

   

  Lean Management - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Strategia marketingowa

   

  Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa klienta

   

  Obsługa klienta - zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich działań netto. Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch logistyczny

   

  Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA MARKETINGOWA

   

  LOGISTYKA MARKETINGOWA to zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych.

  Strategie logistyczne mieszczą się w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja marketingowa

   

  Koncepcja marketingowa - (Kotler) opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry