Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII JAKOŚCI

   

  Rozwój przemysłu, automatyzacja, specjalizacja produkcji, wzrost wydajności pracy, to tylko niektóre zjawiska powodujące, że jakość wytwarzanych produktów poddawana była we wczesnych latach 20. inspekcji, by na początku lat 40. zastąpiła ją statystyczna kontrola jakości produkowanych wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE JAKOŚCI

   

  Czym jednak jest jakość? Jak jest definiowana? Co przez nią rozumiemy?

  Jako się okazuje definicji jakości jest wiele. Wszystkie są dobre i nawzajem się uzupełniają. Analiza występujących w literaturze definicji jakości pozwala na dokonanie następującej klasyfikacji sposobów charakteryzowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM

   

  TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i współpracy pracowników przy polepszaniu:

  jakości swoich produktów i usług

  jakości swojego działania

  jakości wytyczonych przez siebie celów,

  tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyty wewnętrzne

   

  Audyty wewnętrzne mają za zadanie sprawdzić czy organizacja działa w sposób w jaki zostało to określone w dokumentach (procedurach, instrukcjach, rozporządzeniach, procesach itp.). Inaczej mówiąc celem audytów jakości jest ocena zgodności (z określonymi wymaganiami) i skuteczności systemu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

   

  Polityka jakości jest to pewnego rodzaju zobowiązanie najwyższego kierownictwa dotyczące jakości. Niestety obowiązek ten narzucany przez normę często jest traktowany jak zło konieczne. Polityki jakości formułowane są przez jedną osobę (najczęściej pełnomocnika ds jakości) i zawierają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

   

  W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania zasobów i możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt synergiczny kosztów

   

  Efekt synergiczny kosztów (rezultat utraconych korzyści)-różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a racjonalizacją pojedynczych elementów tej struktury. Jest to rezultat systemowego i strukturalnego podejścia do kształtowania i rozwiązań w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zintegrowane

   

  Zarządzanie zintegrowane - całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie na poszczególnych szczeblach różni się z uwagi na strukturę funkcji (zadań)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM

   

  TQM - Logistyka a Zarządzanie Jakością Totalną, albo Zarządzanie Jakością Kompleksową, albo Zarządzanie Kompleksowe Jakością. Koncepcja konstruowania jakości pod pojęciem TQM w ramach, której jakość traktowana jest jako integralny element polityki przedsiębiorstwa a jej kształtowanie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQC

   

  TQC - stanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie tylko rezultatem procesu produkcji lecz jest określana przez wszystkie procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie w ramach i na rzecz tworzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry