Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja nieformalna

   

  Mała grupa – to zbiór osób stykających się ze sobą na tyle, aby każda z nich zyskała zasób wrażeń o pozostałych osobach jako indywidualnych wystarczający co najmniej do utrwalenia sobie samego faktu ich obecności.

  Organizacja nieformalna stanowi sieć osobistych powiązań między pracownikami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna

   

  Struktura organizacyjna jest to ogół takich stosunków między częściami zorganizowanej całości oraz między nimi a całością, które mają znaczenie ze względu na jej organizację. Tak zdefiniowana struktura organizacyjna jest przedstawiona w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym.

  Statyczna struktura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

   

  Wirtualny – (z łac. wirtus – moc) skuteczny, teoretycznie możliwy

  Korporacja wirtualna jest tymczasową siecią niezależnych przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców, a nawet konkurentów, połączonych dzięki technologii informacyjnej by natychmiast wykorzystać nadarzającą się, szybko mijającą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl zarządzania europejskiego

   

   

  Większa stabilność zatrudnienia, nawet w warunkach kryzysu

  Wolniejszy awans, dłuższe okresy realizacji podstawowych zadań

  Częstsza rotacja na stanowiskach pracy (praca w różnych jednostkach organizacyjnych).

  Ostrożne posługiwanie się technokratycznymi instrumentami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy sytuacji kryzysowej

   

  Wykrywanie sygnałów:

  obejmuje właściwą interpretacje pierwszych sygnałów które pojawiają się przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, wskazują na możliwość jej wystąpienia

  przygotowanie i działania prewencyjne:

  polega na wykonywaniu wszystkiego co możliwe w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style kierowania ludźmi

   

  Wybór takiego a nie innego stylu kierowania warunkowany jest przez cały szereg czynników.

  Pierwszą grupę stanowią wewnętrzne czynniki modyfikujące. Są to doświadczenia lidera z zakresu kierowania grupą i jego ocena tych doświadczeń. Innymi słowy chodzi tu o postrzeganie siebie samego w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA

   

  Na jakość stosunków międzyludzkich w zespole pracowniczym olbrzymi wpływ wywiera osobowość kierownika i jego styl kierowania. Szczególne znaczenie ma tu empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuacje podwładnych i rozumienia ich oraz tolerancja, czyli zdolność do akceptacji odmiennych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /7 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

   

  Przywództwo - pewien proces, właściwości; jako proces polega na użyciu wpływu bez sięgania po środki przymusu z zamiarem kształtowania celów grupy, organizacji oraz motywowania zachowań nastawionych na osiąganie tych celów; jako właściwość jest zestawem cech przypisywanych jednostkom, które są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady motywowania

   

  Indywidualizacja - polega na traktowaniu każdego z podwładnych w sposób odmienny. Oceniając efekty pracy, jako podstawowe kryterium należy uwzględnić faktyczne kwalifikacje, posiadane predyspozycje, wymagany na danym stanowisku zakres obowiązków. Każdy człowiek posiada własną, indywidualną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników

   

  MOTYWACJĘ uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. Celem motywacji jest uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby.

  MOTYW - wewnętrzne przekonanie. Istota motywacji polega na doborze określonych bodźców do odpowiednich potrzeb.

  Dwanaście zasad wydobywania z ludzi tego co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /5 875

  praca w formacie txt

Do góry