Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fukncje biznes planu

   

  W dobie głębokiej restrukturyzacji i przemian własnościowych w gospodarce polskiej poszerza się zakres stosowania biznes planu, np.: podczas procesu prywatyzacji, którego pierwszym etapem jest utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, przed przejściem do drugiego, zasadniczego etapu polegającego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie biznes planu

   

  Umiejętność sporządzania poprawnego pod względem formy i treści biznes planu nie jest powszechna i wielu polskim przedsiębiorcom sprawia duże trudności. Opracowany biznes plan (będący planem strategicznym) musi być stale uaktualniany, zwłaszcza pod wpływem zmieniających się trendów rynkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

   

  Biznes plan - plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim można wyrazić istotę coraz bardziej popularnego u nas terminu angielskiego " business plan ". Znajduje on zastosowanie zarówno w różnych sferach działalności biznesowej, jak i w różnych okresach czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking - źródła informacji

  Charakterystyka

  Można wyróżnić następujące rodzaje benchmarkingu: wewnętrzny (gdzie wzorcami do porównań są obiekty znajdujące się w przedsiębiorstwie), zewnętrzny (nazywany też konkurencyjnym, przedmiotem analizy są w nim rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo z tej samej branży)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdzenie Modiglianiego-Millera

  Charakterystyka modelu MM

  W warunkach wolnej konkurencji (brak podatków, monopoli, ingerencji państwa) struktura kapitału, czyli proporcja między długiem a kapitałem akcyjnym, nie wpływa na wartość firmy - nie wpływa na jej zdolność do generowania zysków.

  Tylko decyzje inwestycyjne wpływają na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna - rodzaje

  Definicja

  Strategia personalna jest to długofalowa koncepcja dotycząca zasobów pracowniczych, zmierzająca do właściwego ich ukształtowania i zaangażowania, celem wsparcia organizacji w osiągnięciu powodzenia. Chodzi tutaj o strategię funkcjonalną - składową strategii firmy, powiązaną z innymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIMBO

  Charakterystyka

  BIMBO (Buy -in management buy –out) jest połączeniem management buy-out i management buy-in. Management buy-out polega na przejęciu większości udziałów istniejącej firmy przez obecny zarząd. Management Buy-In ma miejsce wówczas kiedy firma nabywana jest przez managerów spoza spółki. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt

Do góry