Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROCES ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

   

  Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako pewna całość. Krzyżanowski przyjmuje zarządzanie jako wielce złożony proces polegający na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpiętość kierowania

   

  Rozpiętość kierowania decyduje o liczbie szczebli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformułowana teza, że im mniejsza przeciętna rozpiętość kierowania, a więc im mniejsza liczba podwładnych kieruje kierownik tym liczba szczebli zarządzania jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA

   

  Celem restrukturyzacji organizacyjnej jest poprawa sprawności i efek­tywności działania kadry zarządzającej poprzez istotne zmiany w struk­turze organizacyjnej. Stosunkowo rzadko występuje jako wyizolowane zjawisko, natomiast często towarzyszy restrukturyzacji zakresu działa­nia czy restrukturyzacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż wydzielonych części firmy

   

  Pozbywanie się części firm polega na wydzieleniu z firmy pewnych całości i ich sprzedaż innym przedsiębior­stwom lub osobom, tak iż przestają one stanowić całość z firmą macierzystą.

  Sprzedaż części Firmy jest formą normalnych zachowań przedsię­biorstwa, w odpowiedzi na zmiany zachodzące w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie firmy

   

  Nabycie firmy polega na zakupie i włączeniu do przedsiębiorstwa innej firmy lub wyodrębnionej części innej firmy. Transakcja ta przyj­muje przeważnie formę oferty przetargowej

  Wybór firmy (czy jej części), która może być nabyta przez przedsiębiorstwo, odbywa się według różnych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRUKTURYZACJA OPERACYJNA

   

  Restrukturyzacja operacyjna często nazywana jest restrukturyzacją zakresu działania. Podstawowymi przyczynami restrukturyzacji operacyjnej jest zagrożenie przejęciem i wadliwa struktura rządzenia firmą, a także zmiany zachodzące w otoczeniu oraz chęć poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

  Celem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

   

   

  Projektowanie stanowisk pracy polega na określeniu zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie.

  W ramach projektowania stanowiska pracy mamy do czynienia bezpośrednio ze specjalizacją stanowisk pracy. Określa ona zakres podziału ogólnych działań i zadań na mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zachowań w procesie komunikowania się

   

   

  Różne typy zachowań uczestników komunikowania się pozwalają na wypracowanie najlepszej strategii, która doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu.

  O sprawności funkcjonowania instytucji przesądza bez wątpienia odpowiednia organizacja pracy własnej i podległego zespołu pracowników każdego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /9 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak skutecznie oceniać kompetencje?

   

  Najistotniejszym bogactwem organizacji są ludzie chętni do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie posiadanych kompetencji. Ale jak badać poziom kompetencji pracowników i jak wykorzystać uzyskane informacje ? Odpowiedzią na powyższe pytania jest metoda zwana Centrum Oceny (Assessment/Development...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy i rodzaje kompetencji

   

  Istnieją różne poglądy na temat elementów kompetencji. Niektórzy utrzymują , że pojęcie kompetencji obejmuje zachowanie poszczególnych osób w trakcie pełnienia powierzonych im funkcji oraz wiedzę i umiejętności , które mają wpływ lub też leżą u podstaw tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 522

  praca w formacie txt

Do góry