Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji

   

  Zmianę możemy określić jako świadome i celowe działanie, którego istota polega na przejściu organizacji gospodarczej ze stanu dotychczasowego do stanu nowego spełniającego zakładane cele i zdolnego do realizacji nowych zadań. Wyraża się to w przeprowadzeniu trwałej korekty lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady benchmarking

   

  Nadmierne poleganie na benchmarkingu wywołuje zwykle zahamowanie własnej kreatywności poprzez jedynie kopiowanie działań innych firm

  Może doprowadzić do powstania niewiele lepszego produktu lub usługi, a w tym czasie konkurencyjne firmy mogą już wprowadzić bardziej innowacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety benchmarkingu

   

  Benchmarking jest dobrym narzędziem służącym usprawnieniu procesów, poprawie konkurencyjności firmy i jakości produktów i usług

  Rozwija funkcję informacyjną i jej nowe formy

  Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w rozwiązywaniu zarówno operacyjnych jak i strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy Benchmarkingu

   

  Benchmarking jest elastycznym narzędziem i dlatego sposób zorganizowania pracy podczas procesu każdorazowo dopasowuje się do potrzeb jego uczestników. W literaturze proponowane są różne ujęcia etapów postępowania, choć w gruncie rzeczy metodyka jest na ogół podobna i można ją przedstawić w kilku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /9 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY BENCHMARKINGU

   

  Istnieją trzy typy benchmarkingu:

  Wewnętrzny

  Zewnętrzny

  Funkcjonalny

   

  Ad.1.

  Obejmuje analizę i porównywanie metod oraz sposobów postępowania w obrębie własnego przedsiębiorstwa lub tej samej sieci przedsiębiorstw. Ma on praktyczne zastosowanie tylko w dużych organizacjach, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking

   

  Pojęcie benchmarkingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa ‘benchmark’, co oznacza w topografii punkt orientacyjny wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (wzgórzu), który wskazuje nam dany kierunek. Można powiedzieć, że jest to punkt odniesienia, pozwalający zorientować się, w którym miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /5 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking

   

  Samo pojęcie benchmarkingu pochodzi z języka angielskiego i oznacza punk orientacyjny geodety, wyznaczony na widocznym z daleka miejscu, np. na wzgórzu, używany jako punkt odniesienia, normę, wg, której pewna rzecz może być mierzona lub oceniana. W nauce zarządzania benchmarking to porównywanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /11 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy burzy mózgów

   

  Pierwszy – przygotowanie. Jest to bardzo ważny etap, gdyż prace organizacyjno przygotowawcze wpływają na efektywność tworzenia pomysłów. Należy w tym etapie dobrze sformułować problem i wyznaczyć temat sesji twórczej a także posegregować informacje.

  Drugi – tworzenie. Jest to główny etap tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Burza mózgów”

   

  „Burza mózgów” jest jedną z metod heurystycznych. Metody te odgrywają istotną rolę w rozwiązaniu problemów i są stosowane do poszukiwania pomysłów. Nazwa tych metod wywodzi się od greckiego „heuriska”, co oznacza znajduję, odkrywam.

   

  Sama heurystyka jest umiejętnością, zdolnością wykrywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /5 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizacji

   

  Umiejętność porozumiewania się odgrywa ogromną rolę zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym każdego człowieka. Nasze sukcesy czy porażki, zadowolenie bądź przeżywane stresy zależą w dużej mierze od tego, w jaki sposób nawiązujemy kontakty, prowadzimy rozmowy i w ogóle komunikujemy się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /14 725

  praca w formacie txt

Do góry