Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje w międzyludzkiej komunikacji osobowej

  Człowiek poznaje świat przez ciało. To poznanie pozwala mu odkryć specyficzność swego ja w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości, swoją wyjątkowość wobec elementów stanowiących świat.

  Ciało ludzkie jest zasadniczym przejawem człowieczeństwa, znakiem rozpoznawczym człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzne ujęcie ludzkiego ciała

  Każdy z nas jest zdeterminowany przez płeć. Byt ludzki jest bytem płciowym, ta cecha ma uzasadnienie pewnej celowości, jaka w bycie ludzkim jest opisywana. Płciowy człowiek jest w tej strukturze istotą równą. Płeć nie determinuje człowieka jako człowieka. Każdy organizm posiada pierwiastek męski i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dusza jest obecna w ciele?

  Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób istnienia duszy w ciele

  Dusza jest formą dla ciała, częścią składową, integralną dla ciała ludzkiego. Dusza nie jest fizycznie egzystująca. Duszy nie jesteśmy w stanie rozdzielić. Nie zajmuje miejsca w przestrzeni. Jest formą substancjalną, a nie przypadłościową. Ciało to nie tylko porządek części ciała, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzajemna relacja duszy i ciała

  dusza jako zasada życia ciała

  Anima est primum principium vitae. Dusza jest czymś co sprawia, iż człowiek żyje. Człowiek żyje dlatego, że zachodzą w nim procesy chemiczne i biologiczne, ale to nie jest przyczyną życia. Przyczyna życia to nie samo ciało, ale coś poza nim czyli dusza. Ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie istoty w bycie ludzkim

  Każdy człowiek, który istnieje, jest realny. Istotę bytu istniejącego nazywamy subzystencją (istnieć pod). Są 3 podstawowe ujęcia istoty:

  subzystencja – istota pełna wraz z ogarniającymi ją własnościami transcendentalnymi (ujęcie jednostkowego, konkretnego bytu),

  quidditas – istota, jaką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności transcendentalne

  odrębność – akt istnienia czyni byt czymś indywidualnym, człowiek jest sobą a nie innym człowiekiem – ma własne przypadłości, własna duszę;

  jedność – człowiek jest jednostką principiów, które go stanowią, jako ciało i dusza są jednością,

  realność – istnienie tak wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja pryncypiów człowieka

  Człowiek posiada ciało. Ciało jest materialne, zmienne. Materia jest nieokreślona, dopiero forma nadaje jej konkretną aktualizację. Materia I jest możnością, jest zasadą zmienności ciała ludzkiego.

  Materia II to ciało ludzkie, to konkretne które widzimy, że się zmienia. Forma decyduje, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza przeżyć własnego ja

  Człowiek przeżywa otaczający go świat i samego siebie. Inaczej przeżywam jednak własne ja to, to co jawi mi się jako moje. Człowiek chcąc oznaczyć przedmioty znajduje się na zewnątrz ja mówi, że „są moje”. ”Moje” jakoś przynależą do danego ja. Jest to relacja zewnętrzna i nie konstytuuje ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia a antropologia

  Psychologia wyrosła z filozofii, kiedyś była to psychologia filozoficzna. Psychologia doświadczalna wchodzi w skład nauk szczegółowych i bada te zjawiska, które można poznać doświadczalnie. Nie zajmuje się problemem duszy ludzkiej.

  Psychologia racjonalna korzysta z badań psychologii doświadczalnej, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt

Do góry