Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)

  Filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymander z Miletu (610-547 p.n.e.)

  Filozof grecki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody, uznawany za autora pierwszego w Grecji dzieła filozoficznego: Peri fyzeos ("O przyrodzie" - zaginęło). Za prazasadę całej rzeczywistości (arché - termin wprowadzony przez Anaksymandra) uznał tzw. apeiron, czynnik nieskończony i nieokreślony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymenes z Miletu (585-525 p.n.e.)

  Filozof grecki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody; kontynuator myśli Anaksymandera z Miletu, był podobnie jak on autorem dzieła Peri fyzeos ("O przyrodzie" - zachował się z niego 1 fragment). Uważał, że prazasadę rzeczywistości (arché) stanowi powietrze lub tchnienie (tak jak dusza-oddech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Arché

  Jedno z podstawowych pojęć filozofii greckiej, wprowadzone jeszcze przez presokratyków (filozofowie jońscy), odpowiednik terminu zasada.

  Zasada, arché, pierwsza zasada, prazasada

  jedno z najdawniejszych i najistotniejszych pojęć filozoficznych, oznaczające element, grupę elementów, zjawisko (np. woda u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm

  Wfilozofii pogląd, wg którego istnieją odrębne rzeczywistości (pluralizm ontologiczny), a w poznaniu wiele czynników, elementów, zasad decydujących o prawdzie lub zbliżaniu się do prawdy dotyczącej rzeczy i zjawisk (pluralizm epistemologiczny).

  W teorii przyrody pluralizm był reprezentowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm

  Pogląd, w myśl którego określony obiekt tworzą dwa niesprowadzalne do siebie składniki. Mogą to być np. sfery duchowa i materialna albo idealna i realna w przypadku dualizmu metafizycznego (system Platona) czy dusza i ciało w przypadku dualizmu antropologicznego (chrześcijaństwo). Na sposób dualistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monizm

  W filozofii - pogląd, w myśl którego określony obiekt (świat, człowiek, rzeczywistość jako całość) ma naturę jednorodną, bez względu na stopień swojej złożoności. Specyficzną postać monizmu stanowi panteizm. Monizm jest też w zasadzie każdy materializm (choć czysto teoretycznie można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia społeczna

  Dział filozofii związany z życiem społecznym człowieka. Nauka o zasadach życia społecznego, a także filozoficzna analiza rzeczywistości społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estetyka

  Jedna z dziedzin filozofii teorii wartości obok etyki, która zajmuje się zagadnieniami piękna i brzydoty, harmonii i dysharmonii. Zaczątki estetyki odnajdujemy u sofistów (sensualizm, relatywizm), utworzona przez nich estetyka zajmowała się głównie teorią poezji i operowała trzema pojęciami:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka

  Nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania. Dzieli się na aksjologię (teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach). Obserwując rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry