Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metafizyka Arystotelesa - Arystotelizm

  1) Filozofia Arystotelesa.

  2) Koncepcje i nurty filoz. nawiązujące do całości lub części poglądów Arystotelesa.

  W starożytności arystotelizm reprezentowali początkowo działający w Likejonie w IV/III w. p.n.e. tzw. perypatetycy: Teofrast z Eresos, Eudemos z Rodos, Dikajarchos z Messyny, Arystoksenos z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka Arystotelesa - Arystoteles (384-322 p.n.e.)

  Filozof grecki. Pochodził ze Stagiry, stąd zwana bywa Stagirytą. Ok. 366-347 p.n.e. kształcił się w Akademii Platońskiej. 343-340 p.n.e. przebywał na dworze macedońskim jako wychowawca Aleksandra III Wielkiego, później w Stagirze. 335 p.n.e. powrócił do Aten, gdzie założył szkołę filozoficzną:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /10 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cicha

  Istota spółki cichej

  Spółka cicha jest umową, na mocy której jeden ze wspólników (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz innego kontrahenta, prowadzącego przedsiębiorstwo lub innego rodzaju działalność zarobkową. W zamian za to, wspólnik cichy uczestniczy. Spółka cicha, choć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

  Filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

  Filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta. W kwestiach politycznych był zwolennikiem demokracji.

  W etyce, która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowań (nie prowadził w ogóle dociekań ontologicznych), stał na stanowisku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /6 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

  Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

  W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

  Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

  Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Sofiści

  Powstała w V w. p.n.e. w Atenach szkoła filozoficzna, której głównymi reprezentantami byli: Protagoras rozwijający teorię filozoficzną bytu i poznania oraz Gorgiasz proponujący nową koncepcję estetyczną.

  Przedmiotem zainteresowania sofistów było nie tyle określenie natury świata, ile antropologia, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

  Filozof grecki, główny przedstawiciel starożytnego materializmu. Ok. 430 p.n.e. ogłosił teorię o atomistycznej budowie świata, stąd zwany jest ojcem materializmu.

  Materializm

  kierunek lub kierunki w filozofii wyprowadzające realność istniejących bytów z ich zachowań i procesów, po świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /6 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwinięcie myśli Heraklita - Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p.n.e.)

  Filozof grecki, ojciec dialektyki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody. Dzieło jego (z którego zachowało się 130 fragmentów) składało się z trzech traktatów: kosmologicznego, politycznego i teologicznego.

  Za podstawę i zasadę istnienia Wszechświata uważał ogień i jego przemiany. Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt

Do góry