Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEDONIZM

  Po rozważaniach dotyczących egoizmu nie można uniknąć pytania, co powinniśmy pragnąć, co jest w naszym interesie? Odpowiedź na to pytanie daje blisko powiązany z egoizmem (stąd te dwa często są ze sobą mylone) hedonizm: przekonanie, że sens życia polega na radowaniu [enjoy] się życiem, a najlepsze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm W. James’a

  James William (1842-1910)

  Brat H. Jamesa. Filozof i psycholog amerykański. Od 1872 wykładowca, od 1885 profesor Uniwersytetu Harvarda. Jeden z twórców pragmatyzmu. Wbrew dominującym poglądom atomistycznym (atomizm) akcentował ciągłość świadomości w czasie (tzw. strumień świadomości), podkreślając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /8 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja twórcza H. Bergsona

  Bergson Henri (1859-1951)

  Francuski filozof. Członek Akademii Francuskiej od 1914, profesor École Normale Supérieure (1898-1900) i College de France (1900-1914). Po wybuchu I wojny światowej (1914) walczył jako ochotnik na froncie. Jeden z najbardziej znanych filozofów XX w.

  Przedstawiciel intuicjonizmu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy F. Nietzchego

  Nietzsche Friedrich (1844-1900)

  Filolog klasyczny, filozof, Niemiec polskiego pochodzenia (Niecki). Szczycił się tym, że jego przodkowie byli polską szlachtą. Pisał po niemiecku, ale uciekł z Niemiec. W jego twórczości można wyróżnić trzy okresy: 1) kultu sztuki, 2) kultu nauki, 3) kultu siły i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. St. Mill i empiryzm

  Mill John Stuart (1806-1873)

  Angielski ekonomista, filozof i logik. Reprezentant schyłkowej fazy rozwoju klasycznej szkoły angielskiej. Syn J. Milla. Zajmował się głównie problemami cyklu gospodarczego, traktując go jako obiektywne, ale przejściowe zjawisko gospodarcze, kwestiami podziału produktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm A. Comte’a

  Comte August (1788-1857)

  filozof francuski. Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym Montpellier wstąpił do Szkoły Politechnicznej w Paryżu z zamiarem poświęcenia się naukom ścisłym. Przez krótki czas współpracował z C.H. Saint-

  Simonem, co zaowocowało zamieszczeniem w Katechizmie przemysłowców Systemu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /6 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy I. Kanta

  Kant Immanuel (1724-1804)

  filozof niemiecki, od 1770 profesor logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia.

  Pytaniem podstawowym w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /7 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D. Hume i krytyka pojęcia rzeczywistości

  Hume David (1711-1776)

  szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiegał się o katedrę uniwersytecką (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze względu na poglądy. Pracował w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Paryżu). Przedstawiciel empiryzmu. Badał nie rzeczy, lecz ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  G. Berkeley i skrajny sensualizm

  Berkeley George (1685-1735)

  Filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia).

  Przedstawiciel brytyjskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Locke i podstawy empiryzmu

  Locke John (1632-1704)

  filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu. Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu.

  Przesuwając przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 973

  praca w formacie txt

Do góry