Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura wolności

  Człowiek osiąga wolność, gdy pozostaje sobą i realizuje własne powołanie. Gdy człowiek buntuje się przeciwko temu, co nieuniknione i usiłuje nagiąć los do postanowień swojej woli

  i swoich pragnień /”zła wola”/, sprowadza na siebie karę za bunt – klęskę i cierpienie. Akceptując swoją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

  Wierząc, że wszystko w świecie toczy się w sposób rozumny i dobry nasze postępowanie powinniśmy wzorować na naturze. Sytuacja człowieka w świecie jest sytuacją aktora, który musi odegrać jak najlepiej powierzoną mu rolę.

  „Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura świata

  U podstaw stoickiej etyki tkwi ich przekonanie dotyczące racjonalnej i uporządkowanej natury świata; poszczególne jego elementy /również człowiek/ są ściśle ze sobą złączone i wzajemnie zharmonizowane. Wszystko, co jest, jest rozumne i konieczne, stanowi racjonalne ogniwo w łańcuchu zdarzeń, z których...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Przedstawienie tezy

  „ Żyć szczęśliwie, bracie Gallionie, wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe.”

  Seneka „O życiu szczęśliwym”

  Stoicy znów /jak wcześniej ich wielcy poprzednicy, a później następcy/ zadają to podstawowe filozoficzne pytanie – Jak żyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności

  Filozofia - znaczy dosłownie "miłość mądrości". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami.

  Główne prądy filozoficzne starożytności.

  Cynizm - szkoła filozoficzna (V/IV w. p.n.e. do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles o przyjemnościach

  Arystoteles przyznawał: koniecznie przyjemność jest dobra ; co jednak uznawał za przyjemność?

  Cyrenaicy i Epikurejczycy określali przyjemność w opozycji do bólu, przez co ujmowali ją jako zmysłowe doznanie; jednak wg Arystotelesa nie jest to podejście słuszne ze względu na pewną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjemności sadystyczne

  argumentacja powyżej obala stanowisko hedonisty tylko wówczas, jeśli uzna, że rzeczywiście życie nieusatysfakcjonowanego Sokratesa jest bardziej wartościowe niż usatysfakcjonowanej świni, ale konsekwentny hedonista mógłby uznać, że życie świni jest lepsze (skoro przyjemność jest jedynym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J.S. Mill o wyższych i niższych przyjemnościach

  Chociaż przyjemność jest czymś naturalnym, to rozróżnienie, które przyjemności winno się wybierać już nie, potrzebuje ono jakiegoś kryterium (wyższego rzędu)

  J.S. Mill wierzył, że przyjemność jest czymś naturalnym, ale też że istnieją ważne różnice między przyjemnościami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikurejczycy

  Epikur zauważył, że nie wszystkie przyjem. wiążą się z bólem – jedynie te cielesne.

  Mylne używanie nazwy „epicure” (smakosz), filozofia Epikura jego filozoficzne zainteresowania zdają się dotyczyć z goła innych zagadnień.

  Epikurejczycy: życie ma być wypełnione takimi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrenaicy

  Arystyp z Cyreny (założyciel)

  Wg Cyrenaików:

  Przyjemność jest jedynym naturalnym dobrem (raczej niż konwencjonalnym). Tylko ona jest uniwersalnie uznawana przez wszystkich ludzi, kultury, miejsca i czasy za coś godnego pragnienia.

  Najlepsze życie to takie w którym jest możliwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 056

  praca w formacie txt

Do góry