Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie strategoczne i etapy

   

  Zarządzanie strategiczne – to proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania rozumianego jako realizację opracowanej strategii. ZS zwraca uwagę na analizy otoczenia firm. ZS buduje strategię.

   

  Etapy zarządzania strategicznego:

  Analiza i prognozy – analiza otoczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzania wg P.Druckera i Griffina

   

  Wg Griffina – zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie.

   

  Wg Druckera – zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis analizy SWOT

   

  Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /8 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw

   

  Po części teoretycznej warto przedstawić kilka przykładów aliansów polskich przedsiębiorstw istniejących w rzeczywistości.

  Motywem polskiego właściciela przedsiębiorstwa Polkolor było dążenie do uniknięcia bankructwa za wszelką cenę. Alians za znanym francuskim koncernem, nawet na trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /7 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrakcyjność lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce

   

  O zainteresowaniu inwestorów zagranicznych zakupem lub zawarciem spółki z lokalnym przedsiębiorstwem decyduje w pierwszej kolejności ocena atrakcyjności i ryzyka inwestycyjnego związanego z danym krajem, w następnej kolejności – atrakcyjność oferty na lokalnym rynku przedsiębiorstw. Najpierw wybiera...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i zakres aliansów strategicznych w Polsce

   

  Podstawę prawną do tworzenia aliansów w formach nieudziałowych i niekapitałowych tworzą w Polsce przepisy prawa cywilnego i handlowego. W formie umów handlowych i cywilnych mogą być zawierane między przedsiębiorstwami różnego rodzaju umowy i porozumienia o współpracy dotyczące badań, produkcji czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /8 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI STRATEGICZNE MIĘDZY FIRMAMI KONKURENCYJNYMI.

   

  Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tych aliansów najczęsciej realizowane są z powodeniem Jednak mogą mieć również nieprzewidywalne długookresowe konsekwwencje.

  Alianse wspólnej integracji – są znacznie częściej niż inne rodzaje aliansów zrywane przed zakończeniem realizacji projektu. Są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE ALIANSÓW

   

  Ze względu na formę organizacyjno-prawną alianse możemy podzielić na :

  formalne

  nieformalne .

  alianse nieformalne – porozumienia przedsiębiorstw, nie mające odzwierciedlenia w podpisanych dokumentach. Często przyczyną zawierania tego typu alinsów jest podejmowanie działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROZUMIENIA MIĘDZY SEKTOROWE.

   

  Polegają na współpracy przedsiębiorstw, których działalność należy nie tylko do różnych sektorów, ale także do różnych ciągów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa przystępują do zawierania porozumień międzysektorowych wtedy, gdy starają się rozszerzyc dotychczasowy rodzaj działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTNERSTWO WERTYKALNE

   

  Łączy przedsiębiorstwa funkcjonujące w dwóch następujących po sobie sektorach działalności w ramach tego samego ciągu produkcyjnego . Partnerstwo wertykalne wpisuje się w problematykę strategii „ make or buy”, czyli produkować tzn. wykonac samemu, czy zlecić wykonanie innemu (kupić). Chodzi tu o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry