Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Total Quality Management (TQM)

   

  Kompleksowe zarządzanie jakością TQM jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, która uczyniłaby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach organizacji. W ciągu ostatnich 4 lat znaczne zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja

   

  Dywersyfikacja oznacza zróżnicowanie działalności gospodarczej, rozszerzenie asortymentu produkcji i sprzedaży, odchodzenie od jednobranżowości. Proces dywersyfikacji polega na rozwijaniu przez istniejące zakłady nowych rodzajów produkcji, tworzeniu nowych zakładów wytwarzających różne produkty i na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy zarządzania

   

  Etapy zarządzania:

  -Analiza strategiczna

  -Generowanie wyjściowych wariantów strategii

  -Ocena i wybór strategii

  -kontrola i weryfikacja strategii

  Koncepcja zarządzania obejmuje:

  -Analizę pozycji wyjściowej firmy i perspektywy jej rozwoju

  -identyfikacje celów firmy oraz określenie na ile obecne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady tworzenia strategii

   

  Zasady tworzenia strategii:

  1. Przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany system informacji. W swoim systemie musi ono i powinno posiadać dane o

  -światowych tendencjach w polityce, nauce i technice, ekonomii, demografii i ekologii

  -pracy i zamierzeniach placówek nauk-badawczych.

  -postępie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody portfelowe w analizie strategicznej

   

  Metody portfelowe w analizie strategicznej głównie dotyczą analizy stanu przedsiębiorstwa w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje bądź będzie znajdować. Metody portfelowe mają za zadanie :

  Ukazanie zrównoważenia bądź niezrównoważenia rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą prostych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza strategiczna i jej podstawowe metody

   

  Analiza strategiczna jest podstawowym elementem konstruowania przyszłej strategii firmy. Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje oraz przedstawia ewentualne perspektywy na przyszłość. Do obszarów analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne przedsiębiorstwa

   

  Cele i zadania, a więc to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości oraz to, co musi zrobić, aby zapewnić sobie warunki długotrwałej egzystencji i osiągnąć te cele.

  Do ( głównych ) celów strategicznych można zaliczyć:

  Maksymalizację zysku lub osiągnięcie zadawalającego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja firmy

   

  Wizja firmy- opis wizerunku przedsiębiorstwa w stosunkowo odległej przyszłości przedstawiający wynik jego rozwoju ( pozycja na rynku i w otoczeniu ), przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań i zgodnie z nadziejami oraz marzeniami kierownictwa. Wizja oznacza punkt orientacyjny wskazujący stan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja firmy

   

  Misja firmy- koncepcja biznesu firmy, idea jaj rozwoju, jej przesłanie; ogólna obietnica wyrażona w kategoriach rynkowych. Określa ona powód istnienia firmy, nadaje ogólny kierunek jej rozwoju i określa pośrednio dziedziny, którymi jest w stanie się zająć i chce się zajmować. Określenie misji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary analizy przedsiębiorstwa

   

  Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne. Na otoczenie konkurencyjne składają się: klienci, dostawcy i konkurenci. Jeśli chodzi o dostawców oddziałują oni na decyzję przedsiębiorstw w różny sposób, polega to między innymi na kształtowaniu cen towarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt

Do góry