Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Controlling operacyjny

   

  Controlling operacyjny można określić jako sterowanie zyskiem w krótkim czasie. Wyrósł on na gruncie rachunkowości i jest nastawiony na analizowanie sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą metod rachunkowych oraz innych: technik ilościowych i jakościowych. W centrum działań controllingu operacyjnego są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania controllingu

   

  Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, urzeczywistniającą wszystkie funkcje zarządzania1

  Głównym zadaniem controllingu jest osiąganie bieżących i strategicznych celów przedsiębiorstwa między innymi poprzez wykorzystywanie szans i eliminację zagrożeń zewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /4 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie controllingu

   

  Pojęcie controllingu w literaturze ekonomicznej i organizacyjnej pojawiło się stosunkowo niedawno. Miało to miejsce w Europie Zachodniej w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, zaś w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Wcześniej występowało ona sporadycznie.

  Przy omawianiu koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /6 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia controllingu

   

  Idea controllingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1778 roku funkcjonowała w centralnej administracji państwowej instytucja „comptrollera”. Po raz pierwszy nazwa controlling użyta została w 1892 roku jako nazwa stanowiska pracy zaplanowanego w firmie General Electric Company, przy czym stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie lateralne i liniowe

   

  Wzorzec ten powstał na podstawie szkoły zasobów i koncepcji przewagi konkurencyjnej opartej na głównych kompetencjach firmy. Przewaga strategiczna może mieć charakter skoncentrowany lub rozproszony w całej organizacji. Przewaga skoncentrowana leży w konkretnym aspekcie działalności, np. niskie koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /12 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spójne i niespójne strategie

   

  Każda firma musi rozwiązywać wiele problemów w budowaniu swej strategii. Najważniejsze z nich to: tempo wprowadzanych innowacji ( dot. decyzji firm o wkładach na badania i rozwój, wprowadzaniu nowych wyrobów, koncentracji na obronie swych pozycji rynkowych, walce o koszty ); stopień elastyczności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak konkurować

   

  Aby skutecznie budować przewagę nad konkurencją firma może: zaproponować odbiorcy ceny niższe niż u konkurencji; albo wyrób będzie droższy, ale z powodu wyższej użyteczności klient zapłaci za niego więcej; lub też firma będzie konkurować na wielu rynkach lub segmentach; albo skoncentruje się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domena: wybory rynków i produktów

   

  Jest to ważny element budowy strategii firmy. Na rynki i produkty firmy trzeba patrzeć biorąc pod uwagę trzy podstawowe kryteria: misję, opłacalność i innowacje, czyli rewolucyjne zmiany reguł gry strategicznej. Dlatego właśnie kierownicy muszą ciągle analizować rynki i produkty firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie misji firmy

   

  Tu należałoby wyjaśnić znaczenie słów- kluczy, jakimi są „wizja”, „misja” i „cele” , bo one stanowią pierwszy i najważniejszy element w budowaniu strategii każdej organizacji.

  Wizja jest koncepcją przyszłości firmy, fundamentalną aspiracją, która powinna być wspólna tak dla kierowników jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest plan strategiczny, pojęcie i zasady jego sporządzania

   

  Jest to całościowy plan organizacji dotyczący alokacji zasobów i priorytetów potrzebnych do realizacji celów strategicznych. PS na drodze dekompozycji jest powiązany z planem taktycznym, ten zaś z planem operacyjnym. PS są długookresowe (od 5 do 10 lat, niekiedy więcej). Zasady sporządzania:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /907

  praca w formacie txt

Do góry