Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kultura globalna, global governance i ład światowy

   

  Globalizacja to wielka restrukturyzacja świata, globalna rewolucja pro przemysłowa, pierwszy w dziejach proces społeczny, który dotyka wszystkich ludzi - wyjąwszy może zaszyte gdzieś jeszcze w interiorze Amazonii plemiona - nie­zależnie od tego, czy są oni tego świadomi. Wpływ jest tym większy, im...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje kultur lokalnych na globalizację

   

  Podział na bogatych i biednych to jak podział na dwie rasy. Znany finansi­sta Jacques Attali przewiduje, że na świecie wyłoni się kilkudziesięciomilionowa superklasa nomadów dysponująca środkami łączności, produkcji i około miliardowa podklasa szukających szans przeżycia. Reszta to będzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy globalizacja prowadzi do powstania kultury globalnej?

   

  Na początku lat dziewięćdziesiątych procesy społeczne w skali międzynarodowej wydawały się klarowne: globalizacja, w tym - a może przede wszystkim - kultury, wydawała się nie tylko przesądzona, ale także jawiła się jako megatrend, który tłumi wszystkie inne, tak jak to miało miejsce w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienia wymaga, czym jest kultura globalna

   

  Jest wiele jej niejasnych definicji. Można ją określić jako efekt synergiczny rynku, techniki i wolności przepływów. Jest to współczesna postać znanej, ba­danej od wieków, dyfuzji cywilizacyjno-kulturowej. Do obiegu może, bo­wiem wejść i zostać wypromowany wytwór każdej kultury lokalnej, który...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalna kultura i globalne zarządzanie. Czy istnieje geokultura?

   

  Zagadnienie „geokultury” nie może być rozpatrywane w oderwaniu od in­nych sfer:, jeśli zmienia się geopolityka czy geoekonomia, to geokultura nie mo­że pozostać ta sama i taka sama. Kultura w polityce zagranicznej odgrywała od bodaj stu lat rolę „czwartego filaru” czy „trzeciej sceny" (die dritte...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości globalizacji i zagrożenia, jakie niesie

   

  Ład ekonomiczny końca XX wieku stwarza wiele możliwości krajom roz­wijającym się i innym aktorom globalnej sceny gospodarczej. Redukcje barier celnych w handlu międzynarodowym umożliwiły wielu krajom przyjęcie stra­tegii proeksportowych. W istocie dla małych i średnich państw, mających ograniczone...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja i rozwój gospodarczy

   

  Globalizacja i rozwój gospodarczy będą miały podstawowe znaczenie w nadchodzącym XXI wieku. Jakie szansę i zagrożenia niesie ze sobą globalizacja? Czy zjawisko to stwarza rzeczywiście szansę krajom średnio i słabo rozwi­niętym? Wiadomo, bowiem, że globalizacja jest wielką szansą dla krajów, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko globalizacji

   

  Od końca lat osiemdziesiątych światową literaturę ekonomiczną zdomino­wały poglądy liberalne. Powszechnie oczekiwano, że dzięki działaniu nieskrę­powanych mechanizmów rynkowych nie tylko kraje uprzemysłowione utrwalą swój dobrobyt, ale także kraje średnio i słabo rozwinięte wkroczą na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji

   

  Procesy liberalizacji gospodarki i jej otwarcie na świat w wielu krajach; średnio i słabo rozwiniętych należy analizować w kontekście pojawienia się nowych paradygmatów rozwoju. Sukcesy azjatyckich krajów realizujących otwartą i proeksportową strategię uprzemysłowienia, przy jednoczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /5 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja „z ludzką twarzą”

   

  Nie można postrzegać globalizacji w oderwaniu od kwestii społecznych. Ne­gatywny wpływ tego procesu na sprawy społeczne, w szczególności na pogłębianie się różnic pomiędzy biednymi a bogatymi, jest przyczyną licznych wystąpień przeciwników globalizacji. Na różnych forach międzynarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 294

  praca w formacie txt

Do góry