Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

   

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management) to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Według definicji Storeya, sformułowanej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najczęściej stosowane formy wynagrodzenia

   

  forma czasowa – najczęściej stosowana ze wszystkich form. Jej istotą jest uzależnienie wynagrodzenia od przepracowanego czasu. Korzyści czasowej formy wynagradzania to – zapewnienie pracownikowi stałego wynagrodzenia oraz zapewnienie firmie posiadania prostego systemu płac i administracji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście japońskie do motywowania

  Podejście japońskie – japoński system zarządzania to pewnego rodzaju filozofia, której celem jest doprowadzenie do wytworzenia się partnerskich stosunków między kierownictwem a pracownikami. Ze względu na duży nacisk w kulturze japońskiej na osiąganie konsensusu liczne firmy po dzień dzisiejszy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie rekrutacją

   

  Kierowanie rekrutacją – dla menadżera prowadzenie rekrutacji rozpoczyna się od planów zatrudnienia i strategii organizacji. Ze względu na koszty rekrutacji należy przeprowadzić wtedy gdy nie ma się odpowiednich zasobów wewnątrz organizacji oraz gdy zapotrzebowanie na pracowników znajduje potwierdzenie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie stosunkami pracowniczymi

   

  Kierowanie stosunkami pracowniczymi – stosunki pracownicze są to wzajemne stosunki robocze między różnymi grupami pracowników. Należy zmierzać do osiągnięcia wysokiego poziomu zaufania i współpracy. Model doskonały to zjednoczenie załogi w dążeniu do realizacji celów przedsiębiorstwa. Warunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak łagodzić konflikty?

   

  usuwać ich przyczyny,

  stosować reguły i procedury,

  ograniczyć interakcje międzygrupowe,

  zaangażować wszystkie strony w rozwiązywanie wspólnego problemu,

  ustalić powiązania między grupami i ich pozycje,

  przesuwać pracowników z jednej grupy do drugiej,

  ustalić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  25 cech uznanych za najbardziej cenne na najwyższym szczeblu zarządzania

   

  umiejętność podejmowania decyzji,

  przywództwo,

  prawość,

  entuzjazm,

  wyobraźnia,

  chęć do ciężkiej pracy,

  umiejętności analityczne,

  zrozumienie dla innych,

  umiejętność dostrzeżenia okazji,

  umiejętność sprostania nieprzyjaznym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wpływać na zachowanie innych

   

  szukanie pomysłów skutecznie pobudza (w 9 na 10 przypadków) drugą osobę do wysuwania propozycji; jest właściwe, gdy chcemy skorzystać z czyjegoś dorobku,

  wysuwanie pomysłów częściej wywołuje sprzeciw niż poparcie (czy wykazywanie trudności); w 4 na 10 przypadkach wykazywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans prywatyzacji

   

  Oceniając tempo powstawania sektora prywatnego w Polsce, trzeba wyraźnie odróżnić dwa jego podstawowe źródła: rozwój prywatnej przedsiębiorczości polegającej na zakładaniu od podstaw nowych firm (tzn. prywatyzację oddolną, nazwaną także założycielską), oraz zmniejszenie rozmiarów sektora...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /7 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i cel prywatyzacji

   

  Kolejne reformy systemu funkcjonowania gospodarki w ostatnich latach, w istniejących stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej, nie przyniosły należytych rezultatów. Reformy te nie doprowadziły do rozszerzenia postępu technicznego, nie doprowadziły do dostosowania produkcji dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 469

  praca w formacie txt

Do góry