Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZESŁANKI, CELE I KRYTERIA OCENIANIA

   

  Ocenianie pracowników zajmuje szczególne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ może być wykorzystywane przy wykonywaniu pozostałych funkcji w tym procesie.

  Oceniać pracownika lub kierownika - to wyrażać w formie ustnej lub pisemnej swój osą o nim lub inaczej mówiąc, wartościować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA FUNKCJI PERSONALNEJ

   

  W każdej organizacji można wyróżnić pewien zestaw podstawowych funkcji, które są niezbędne do osiągania jej celów. Jedną z nich jest funkcja personalna dotycząca efektywnego pozyskiwania i wykorzystania zasobów ludzkich firmy. Funkcja ta, określana współcześnie najczęściej terminem „zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL ZARZĄDZANIA PERSONELEM

   

  Organizacje gospodarcze i społeczne, zarówno te dążące do zysku, jak i wolne od przymusu pomnażania kapitału, mają wiele wspólnych cech. Najważniejsza z nich to naturalna dążność do wzrostu efektywności działania. Warunkiem tego wzrostu jest doskonalenie organizacji pracy. W szerokim uogólnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy motywowania płacowego

   

  Każda organizacja tworzy system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

  Szczególne miejsce w systemie motywowania zajmują wynagrodzenia, co wynika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie z pracy

   

  Zwalnianie pracowników, czyli rozwiązywanie z nimi stosunku pracy, może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Zwolnienia indywidualne następują z woli pracownika bądź pracodawcy, lub też z przyczyn niezależnych, np. w wyniku osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego. Zwolnienia grupowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocenianie jakości i efektywności pracy

   

  Informuje pracowników o tym, jak jest oceniana ich praca,

  wyróżnia tych, którzy zasługują na nagrody lub podwyżki płac,

  kwalifikuje pracowników do dodatkowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego,

  kwalifikuje wybranych pracowników jako rezerwę kadrową do przyszłego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjętych do pracy

   

  wewnętrzny rynek pracy,

  zewnętrzny rynek pracy,

  rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,

  termin rozpoczęcia pracy,

  wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi (warunkom pracy),

  ogólne informacje o codziennej, rutynowej pracy,

  przegląd historii firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /5 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie zasobów ludzkich

   

  Planowanie zasobów ludzkich, czyli wielkości i struktury zatrudnienia, jest problemem bardzo istotnym, gdyż generuje ono powstawanie bardzo ważnej wielkości zasobowej, od której w zasadniczym stopniu zależy funkcjonowanie i przyszłość przedsiębiorstwa. Dlatego też działania podejmowane w tym obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie

   

  Osiąganie znaczących rezultatów w pracy i działalności zależy od motywacji zdziałania. W teorii zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonuje teza, że przydatność zawodowa pracownika mierzona tym, co wnosi on w rozwój firmy, jest funkcją jego kwalifikacji i motywacji .1

  Proces motywowania zaczyna się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele zarządzania zasobami ludzkimi

   

  Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest, mówiąc ogólnie, umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w nie ludziom. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL można sformułować następująco:

  zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt

Do góry