Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formy szkoleń

   

  Przyuczenia na stanowisku pracy – dotyczy prac o niezbyt wysokim stopniu złożoności, najczęściej robotniczych. Pracownik doświadczony, o dłuższym stażu pracy, praktyce w zawodzie udziela młodszemu pracownikowi rad i wskazówek dotyczących sposobu wykonania pracy, obsługi urządzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA REKRUTACJI

   

  Wyróżnić można 3 strategie rekrutacji:

   

  aktywna

  pasywna

  mieszana

   

  AKTYWNA

  Polega na tym, że sam pracodawca uruchamia działania mające na celu pozyskanie niezbędnaj ilości kandydatów. Strategię aktywną stosują firmy mało atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA DELFICKA

   

  METODA DELFICKA oparta jest na grupie ekspertów wybranych spośród pracowników wewnątrz firmy lub ekspertów częściowo z firmy i spoza niej. Zespół moż mieć różne zadania do wykonania, ale najczęściej ostatecznym zadaniem jest opracowanie prognozy dla wybranych obszarów (np. w zakresie planowania)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model kapitału ludzkiego

   

  Model ten zakłada współpracę i współdziałanie między pracownikami . Wychodzi się z założenia , że na końcowy efekt firmy mają wpływ nie tylko najlepsi pracownicy , ale cała załoga . Wyklucza się rywalizacje jako szkodliwą pracę. Dużą uwagę przywiązuje się do lojalności pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRM

   

  Powstało w latach 60 ’s, a zostało udoskonalone w latach 80 ‘s. Twórcami byli m.in. Maslow, Likert, Mc Gregor, Drucker.

  W koncepcji tej bierze się pod uwagę:

  wzrost znaczenia konkurencji międzynarodowej,

  wzrost poziomu wykształcenia pracowników,

  szeroki rozwój postępu technicznego i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONAL MANAGAMENT

   

  Koncepcja ta została wprowadzona w pierwszej połowie XX w, powstała na bazie tayloryzmu. Podstawowe założenia ideologiczne:

  Uważa się, że pracownik jest mało samodzielny, raczej niechętny do wykonywania pracy; aby mógł on wykonywać dobrze swoją pracę, należy mu ją odpowiednio zorganizować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing personalny i zarządzanie

   

  Jeśli pomiędzy pojęciami „słowo” i „czyn” w marketingu personalnym zakładu istnieją ogromne różnice, to również istnieją luki pomiędzy deklarowanymi zasadami oraz działaniami marketingu personalnego i zarządzaniem.

  Oznacza to, że podejmuje się zbyt mało starań usunięcia tych rozbieżności, co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW

   

  Jedną z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywaną we wszystkich organizacjach, jest rekrutacja personelu. Pozyskiwanie pracowników nie zawsze jes sprawą łatwą, zależy bowiem od szeregu czynników, wymaga i pochłania środki finansowe. Nakłady finansowe oraz koszty związane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się

   

  Komunikowanie się jest zjawiskiem występującym na co dzień w kontaktach rodzinnych, towarzyskich i oczywiście w środowisku pracy.

  Równocześnie, obserwując w praktyce funkcjonowanie ludzi w organizacji, nierzadko dostrzega się deficyt w sposobie mówienia i słuchania, czyli w sztuce komunikowania się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW

   

  Ocenianie pracowników może odbywać się w sposób bardziej lub mniej sformalizowany. Sposób, w jaki dokonujemy oceny pracowników, zgodnie z ustalonym wcześniej celem oceniania oraz w ramach przyjętych kryteriów, określa się techniką oceniania. Decyduje ona m. in. o tym: jak będziemy zbierać informacje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /13 119

  praca w formacie txt

Do góry