Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dobór otwarty

   

  Dobór otwarty polega na informowaniu o wolnym stanowisku szerokiej rzeszy pracowników. Informacje zamieszcza się w formie ogłoszeń. Wybór dokonywany jest spośród zgłoszonych ofert, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury selekcji.1

  Główne zalety rekrutacji otwartej:

  Sformalizowana procedura –...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór metody rekrutacji

   

  Miernikiem służącym za podstawę wyboru powinien być koszt, czas i stopień prawdopodobieństwa pozyskania dobrego kandydata.

   

  - ogłoszenia w gazetach i czasopismach – chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, ze względu na możliwość dotarcia do dużej liczby potencjalnych kandydatów (rynek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór zamknięty

   

  W przypadku doboru zamkniętego informacje nie są podawane do wiadomości publicznej, przebiegają kanałami nieformalnymi. Kandydaci nie znają zasad ani kryteriów doboru, są biernymi uczestnikami.

  Podstawę ich wyboru stanowią kartoteki osobowe : wyniki ocen okresowych pracowników, plany rozwoju kariery, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór segmentowy

   

  Dobór segmentowy polega na kierowaniu ofert do określonej grupy kandydatów, posiadających konkretne cech, umiejętności, kwalifikacje. Oferta musi być tak sformułowana, aby poszukiwana grupa odebrała ją jako atrakcyjną. Koniecznością jest szczegółowe określenie charakteru pracownika. Stosowany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Curriculum Vitae/Rekrutacja i selekcja

   

  Zanim przejdziemy do właściwego tematu należy powiedzieć, że w sprawie doboru, oceny i wynagradzania pracowników Polska ma znaczne zaległości, które musimy nadrobić zanim zostaniemy dopuszczeni do członkostwa w Unii Europejskiej. Zacofanie to odnosi się przede wszystkim do złego stanu polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALENIE RELACJI PODPORZĄDKOWANIA

   

  Trzecim elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest ustalenie relacji podporządkowania pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Polega to na ustaleniu hierarchii podporządkowania, czyli ustalenie np. czy kierownik marketingu będzie podlegał kierownikowi produkcji, czy też obaj będą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWANIE STANOWISK PRACY

   

  Drugim elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest grupowanie stanowisk organizacyjnych według logicznego układu.

  Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje w procesie grupowania cztery najbardziej rozpowszechnione kryteria: produkt, funkcję, klientów i lokalizację.

   

  Grupowanie według wyrobu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalizacja stanowisk pracy

   

  Specjalizacja stanowisk pracy wyrosła z koncepcji podziału pracy, jest to zakres w którym ogólne zadanie organizacji zostaje podzielone na mniejsze części składowe.

   

  Korzyści płynące ze specjalizacji pracy najlepiej opisał Adam Smith przedstawiając szczegółowo specjalizację w fabryce szpilek:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /6 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowanie ludzi

   

  Motywowanie ludzi nie jest rzeczą prostą. Każdy reprezentuje różny zasób doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Każdy preferuje inny system wartości i ma różne przyzwyczajenia. Różnimy się charakterami. Na pewno dużo łatwiej jest postępować z ludźmi o ukształtowanym charakterze gdyż tak zwana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY WYNAGRODZENIA

   

  Najbardziej istotny element wynagrodzenia z punktu widzenia motywacji do efektywniejszej pracy stanowi premia. Oczywiście musi być spełniony warunek, że nie jest ona traktowana jako stały dodatek do pensji. Premia z założenia ma charakter motywacyjny, dlatego nie może być traktowana jako “zaliczka” na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt

Do góry