Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cechy dobrego pracownika

   

  Wyższe wykształcenie

  Płynne władanie językiem angielskim i językiem rosyjski w stopniu podstawowym

  Doświadczenie- minimum 5 letni staż pracy na danym stanowisku

  Wysoka kultura osobista

  Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

  Punktualność i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGOTOWANIE OFERTY PRACY

   

   

  1. Wprowadzenie pensji.Doświadczenia przeprowadzone w niektórych biurach dowiodły, że umieszczenie oferowanej pensji w ogłoszeniu (w przeciwieństwie do określenia "w zależności od doświadczenia") przyciąga więcej i lepszych kandydatów. Zostało to potwierdzone przez wyniki doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES REKRUTACJI

   

  Internet, jako zasadniczo nowa, ale intensywnie rozwijająca się w Polsce forma ogólnoświatowej wymiany informacji obejmuje swym zasięgiem coraz szersze dziedziny działalności ludzkiej zwłaszcza w sferze przedsiębiorczości, gdzie potrzebne jest szybkie dostarczenie lub wysłanie dużych ilości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIA KTÓRE SŁUŻĄ ZATRZYMANIU PRACOWNIKÓW W FIRMIE

   

  Powinniśmy się zastanowić jakie przyczyny skłaniają ludzi do odejścia z firmy. Informacji na ten temat mogą udzielić pracownicy odchodzący z firmy lecz istnieje ryzyko że nie powiedzą oni prawdziwych przyczyn odejścia, dlatego przeprowadza się ankiety w regularnych odstępach czasu. Najłatwiej o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany zatrudnienia

   

  Plany zatrudnienia powinny obejmować takie kwestie jak:

  rekrutacja – określenie liczby kandydatów, umiejętności, wymaganych podstaw oraz metod pozyskiwania kandydatów,

  utrzymanie – wzbudzanie poczucia przywiązania do firmy w celu zatrzymania cennych pracowników,

  szkolenia i kursy –...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW POPYTU I PODAŻY NA REKRUTACJE

   

  Oceny popytu i podaży na rynku pracy dokonuje się w odniesieniu do planów strategicznych i zawartych w nich wymagań stawianych pracownikom, a także poprzez badania liczby osób poszukujących pracy, przepływu pracowników wewnątrz i na zewnątrz firmy. Opracowując krótkoterminowe i dalekosiężne plany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA REKRUTACJI

   

  Rekrutacja następuje na rynku pracy, lecz rynek pracy ulega zmianom reagując na czynniki otoczenia. Źródła rekrutacji zależą od dostępności na danym terenie odpowiednich ludzi, a także charakteru stanowisk do obsadzenia. Możliwość przeprowadzenia rekrutacji pracowników często zależy w równym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY

   

  Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADANIA UZDOLNIEŃ PRACOWNIKÓW.

   

  Należy odróżnić „odsiew” od tzw. „doboru zawodowego”. „Odsiew” polega na niedopuszczeniu do określonego zawodu kandydatów uznanych za nieodpowiednich, dobór zawodowy zaś – na wybieraniu spośród kandydatów pewnej liczby najlepszych.

  metoda wywiadu (rozmowy). Celem takiej rozmowy jest uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rodzaju rekrutacji

   

  W przypadku, podjęcia decyzji o doborze wewnętrznym przedsiębiorstwo musi zdecydować, czy będzie to dobór zamknięty czy otwarty.

   

  Dobór otwarty polega na informowaniu o wolnym stanowisku szerokiej rzeszy pracowników. Informacje zamieszcza się w formie ogłoszeń. Wybór dokonywany jest spośród...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt

Do góry