Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podejście do motywowania od strony procesu

   

  Podejście to koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.

  a) Teoria oczekiwań.

  Sugeruje ona, że motywacja zależy od dwóch czynników:

  Od tego, jak silnie czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostkowe potrzeby ludzkie.

   

  Potrzeba osiągnięć – to pragnienie realizacji zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Ludzie, u których cecha ta jest wysoka:

  Lubią brać na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów

  Ustalają sobie umiarkowanie trudne cele i podejmują rozsądne ryzyko dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania od strony treści.

   

  Podejście to próbuje odpowiedzieć na pytanie, „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”.

  Podejście od strony hierarchii potrzeb – zakłada, że ludzie mają rozmaite potrzeby, które można uszeregować według ważności:

  Hierarchia potrzeb Maslowa.

  Abraham Maslow twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie potrzeb

   

  Ostatnie grupa błędów wynika ze złego rozpoznania indywidualnych potrzeb pracowników. Truizm "ludzie są różni" w tym wypadku ma fundamentalne znaczenie. Jeżeli wszystkich będziemy obdarzać tymi samymi pomysłami motywacyjnymi, na pewno one nie będą działać prawidłowo. Typowym przykładem jest awans...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnictwo w zarządzaniu

   

  Tym, na co często narzekają pracownicy są konsekwencje nieumiejętności delegowania uprawnień i ograniczanie ich samodzielności. Szefowie bojąc się zaufać swoim podwładnym, ingerują w najdrobniejsze kwestie, nieustannie kontrolują i pozbawiają samodzielności. Warto tu wspomnieć, że brak zaufania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja zwrotna

   

  Kolejnym czynnikiem demotywujacym pracowników jest brak informacji zwrotnej o ich pracy. I nie chodzi jedynie o pochwały, ale o systematyczną ocenę pracy podwładnego. Zadziwiające jest jak wiele osób oczekuje jakiejkolwiek oceny - usłyszenia o tym co robią dobrze, a co budzi zastrzeżenia i co należy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze kroki w firmie

   

  Pierwszym, niewybaczalnym błędem jest składanie przyszłemu pracownikowi nierealistycznych obietnic w trakcie przyjmowania do pracy. Przyrzeczenia te dotyczą czasami spraw finansowych (np. pensji po okresie próbnym), jak i zakresu obowiązków, możliwości dalszego rozwoju zawodowego i awansu. Konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

   

  Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się o zmianę pracy. Z moich obserwacji wynika, że w ciągu tych kilku lat świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy pracowanik - motywacja i wdrażanie

   

  Na rozmowę kwalifikacyjną należy pójść odpowiednio ubranym: estetycznie i w dobrze dobranym stroju (bez płaszcza, koniecznie w czystych butach, skarpetkach i majtkach).

   

  Wdrożenie do pracy czyli adaptacja pracownicza.

   

  Po otrzymaniu angażu pracownik musi zostać wprowadzony do środowiska w jakim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki skutecznego premiowania

   

  W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sfor­mułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się pre­mią jako instrumentem motywowania. Są one następujące:

  1. należy dążyć do nadania premiowaniu charakteru motywowania pozy­tywnego, tj. na tak zwanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt

Do góry