Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POTRZEBY CZŁOWIEKA A MOTYWACJA DO PRACY

   

  Podjęcie przez człowieka pracy zawodowej daje okazję do przeżywania

  nowego typu kontaktów społecznych. Czujemy się pracownikami określonej firmy, członkami małej grupy pracowniczej i grupy zawodowej. Praca daje również

  możliwość zaspokojenia innych, wcześniej ukształtowanych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA NAGRÓD I KAR

   

  Jakie warunki powinny być spełnione, aby zwiększyć skuteczność

  oddziaływania nagród i kar na zachowanie pracowników`?

  Szczególnie ważne jest uzyskanie zgody co do kategorii zachowań zasługujących

  na nagrodę lub karę oraz rodzaju i wielkości odpowiadających im wzmocnień.

  surowe. ilość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACYJNE ZNACZENIE NAGRÓD I KAR

   

  Organizacyjne nagrody i kary są ważnymi narzędziami motywacyjnego

  oddziaływania na zachowania pracowników. Związane są głównie z wynagradzaniem oraz możliwościami awansu. Funkcja nagród polega na kształtowaniu lub utrwalaniu zachowań służących osiąganiu celów organizacyjnych. Kary ukierunkowane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PODEJŚCIA DO MOTYWACJI

   

  Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system

  oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do

  podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych

  z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu mógłby powodować ograniczenie aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

   

  Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach. Najczęściej rozumie

  się przez nie stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. W tym

  rozumieniu jedni ludzie mają większą motywację do pracy, inni do uprawiania

  sportu, a jeszcze inni do prowadzenia dyskusji na dowolny temat. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

   

  Poprzez tworzenie projektów związanych z umożliwianiem pracownikom

  zarówno wzajemnej i indywidualnej motywacji do efektywniejszej pracy jak również z systemami opracowanymi zgodnie ze specyfiką i potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa . Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /8 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ nagradzania w organizacji

   

  Nagradzanie może wpłynąć na postawy, zachowania i motywację.

  Wpływ nagradzania na postawy:

  Jednym z czynników decydujących o osiągnięciach pracownika w pracy jest jego zadowolenie, na które wpływa zarówno kwota, jaka otrzymuje, jak i ta, którą uznałby za właściwą. Na zadowolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popularne strategie motywacji

   

     

  Modyfikacja zachowania – to technika stosująca koncepcję teorii wzmacniania w układzie organizacji. Program ten wychodzi od określenia zachowań, które mają być zwiększone (jak np. wyprodukowanie większej liczby jednostek) lub zmniejszone (jak np. spóźnianie się do pracy). Te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie wzmocnień w organizacjach

   

  Jeśli chodzi o tworzenie wzmocnień w organizacjach to ważny jest nie tylko rodzaj wzmocnienia, ale również wybór odpowiedniego momentu i częstotliwości wzmocnienia.

  Rozróżniamy następujące strategie wzmacniania:

  Schemat oparty na stałej częstotliwości – zapewnia wzmocnienie w ustalonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia

   

  Inny nie mniej istotny problem dotyczy trwałości niektórych zachowań w czasie

  i zmienności innych. Konkretnie teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie pociągające

  za sobą nagrody prawdopodobnie będzie powtarzane, a prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań, których konsekwencją jest kara jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt

Do góry