Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE

   

  Kadra rezerwowa interwencyjna:

  obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników,

  Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się;

  Wywiad,

  Sprawdziany umiejętności

  Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi jest:

  Uznanie pracowników za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /9 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nienormowany czas pracy

   

  Tam, gdzie jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją, czas pracy może być określony nie wymiarem jednostek czasu, ale wymiarem zadań przydzielonych do wykonania. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie są prze prawo chronieni przed nadmiernym obciążeniem pracą. W Kodeksie pracy wyraźnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w niedziele i święta

   

  Niedziele i święta są określone przez odrębną ustawę (ustawowe dni wolne od pracy). Pojęcie czasu niedzieli i święta przyjęte w prawie pracy nie pokrywa się z potocznym rozumieniem tych terminów. Za pracę w niedzielę i święta uważa się bowiem pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w nocy

   

  Porę nocną ustala pracodawca poprzez wskazanie ośmiu godzina pracy pomiędzy godzinami 21 a 7. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej w normalnym czasie pracy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki podstawowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w godzinach nadliczbowych

   

  Z normowanym czasem pracy wiąże się problem pracy w godzinach nadliczbowych. Praca taka, jest wykonywana ponad normy czasu pracy obowiązujące danego pracownika. Chodzi tu zarówno o pracę wykonywaną na polecenie pracodawcy, jak również pracę wykonywaną bez formalnego polecenia, ale w interesie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatkowe dni wolne od pracy

   

  Oprócz dni wolnych od pracy ustalonych w drodze ustawowej (tzw. ustawowe dni wolne od pracy) występują również dodatkowe dni wolne od pracy, ustalone przez pracodawcę, których liczba nie może być mniejsza od 39 (w kwartale nie mniej niż 9). Na każdy rok kalendarzowy ustala się owe dni odrębnie. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwy na posiłek zaliczane do czasu pracy

   

  >

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy w ruchu ciągłym

   

  Ruch ciągły polega na tym, że zakład pracy funkcjonuje stale, również w dni wolne od pracy. Taki system organizacji pracy wprowadza się przede wszystkim ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania potrzeb ludzkich. Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy w ruchu normalnym

   

  Przez pracę w ruchu normalnym będziemy rozumieć taką organizację pracy, która polega na tym, że praca nie jest wykonywana w dni ustawowo wolne od pracy i w dni ustalone prze pracodawcę jako dodatkowe dni wolne od pracy.

  nie więcej niż 8 godzin na dobę,

  nie więcej niż przeciętnie 42...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normowany czas pracy

   

  Wymiar normowanego czasu pracy określają normy czasu pracy. Normy te określają wymiar czasu pracy zarówno w obrębie doby jak i tygodnia. Mają one charakter maksymalny. Ich przekroczenie sprawia, że ma miejsce praca w godzinach nadliczbowych. Wzajemny układ norm dobowych i tygodniowych umożliwia pełną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt

Do góry