Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AWANSE,PRZENIESIENIA , KARY I ZWOLNIENIA Z PRACY

   

  Możliwość awansu często służy jako poważna zachęta dla kierowników do podnoszenia efektywności, a awanse są najbardziej znaczącym sposobem wyrażania uznania za taką efektywność. Przeniesienia służą różnym celom. Stosuje się je do zapewnienia pracownikom szerszego doświadczenia i do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA EFEKTYWNOŚCI

   

  Po przeszkoleniu pracowników i wprowadzeniu do pracy ocenia się wyniki ich działalności. Ocena wyników jest to formalna ocena ,na ile sprawnie pracownicy wykonują swoją pracę. Ocenę przeprowadza się raz na pół roku albo raz na rok. Jednym z jej celów jest powiadomienie pracownika o tym, jak się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /7 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONALENIE I SZKOLENIE KADR

   

  Niezależnie od sprawności systemu selekcji większość pracowników wymaga dodatkowego szkolenia. Programy szkolenia zmierzają do utrzymania lub podwyższenia wydajności pracy na obecnie zajmowanym stanowisku, a programy doskonalenia dążą do rozwijania umiejętności potrzebnych do przyszłych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR KADR

   

  Celem procesu selekcji /doboru kadr/ jest uzyskanie od kandydatów informacji, które pozwolą przewidzieć jak mogą się oni sprawować na proponowanym stanowisku i ostateczne zatrudnienie najbardziej obiecujących kandydatów.

  Metoda doboru kadr opiera się na dwóch podejściach-jako uwiarygodnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKRUTACJA ZASOBÓW LUDZKICH

   

  Rekrutacja /nabór/ jest to proces przyciągania jednostek do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Jej celem jest dostarczenie dużej liczby kandydatów spośród których kierownicy będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Jednym z pierwszych działań w procesie rekrutacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /2 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie zasobów ludzkich

   

  Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych i obejmuje: analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy. analiza stanowisk pracy –jest to systematyczna analiza miejsc pracy jakimi dysponuje dana organizacja ,to systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

   

  Zatrudniając pracownika zawsze zatrudnia się całego człowieka, a nie tylko jego wiedzę czy umiejętności. Nie da się pominąć jego osobowości, temperamentu, doświadczenia zawodowego, stosunku do pracy czy choćby świadomości misji firmy. Do niedawna jeszcze wiele z tych sprawności i wymiarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /7 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników

   

  Do najczęściej obserwowanych w praktyce błędów oceniania należą:

   

  błędy techniczne – czyli niezrozumienie celów, zasad i procedury oceniania, pomyłki w procedurze ( narzędziach ), nie przygotowanie psychologiczne, merytoryczne i organizacyjne ocenianych i oceniających.

  Błędy „w sztuce oceny” z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

   

  Funkcjonowanie ocen pracowniczych w organizacji służy poszerzeniu przez kadrę menedżerską wiedzy o posiadanym potencjale pracowniczym, jego wynikach w pracy, a również zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron pracowników w celu lepszego wykorzystania ich możliwości lub podjęcia działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /4 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i zadania okresowej oceny pracowników.

   

  Systemy oceny są we współczesnym świecie wszechobecne i mamy z nimi do czynienia codziennie, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

  Oceniamy i jesteśmy oceniani.

  W życiu codziennym podlegamy ocenie społecznej, gdzie oceniane jest nasze postępowanie jak i poglądy. Na płaszczyźnie zawodowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt

Do góry