Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kodeks Pracy

   

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku. W dokumencie tym znalazły rozwiązanie m.in. następujące kwestie:

  ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za pracę, gdzie określono m.in. poziom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /6 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty prawne wynagrodzeń.

   

  Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywanym kraju. W Polsce mamy do czynienia z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje wynagrodzenia

   

  funkcje wynagrodzenia:

  funkcja kosztowa,

  funkcja motywacyjno-informacyjna,

  funkcja dochodowa,

  funkcja społeczna

  Funkcja kosztowa – wiąże się z tym, że płace stanowią istotny element kosztów pracy, a tym samym kosztów całkowitych przedsiębiorstwa, wpływając na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników.

   

  Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika jest wynagrodzenie za pracę, które pracodawca obowiązany jest okresowo wypłacać pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę w ramach stosunku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z umowy o pracę oraz dodatkowo zakładowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /5 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

   

  Idea oceny pracowników polega, najogólniej rzecz biorąc, na przypisywaniu im pewnych dodatnich lub ujemnych wartości na podstawie analizy: wyników ich pracy, wnoszonych i wykorzystywanych w procesie pracy wiedzy i umiejętności, cech osobowościowych oraz przebiegu wykonywanych czynności, realizowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /6 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania testowe

   

  Badania testowe stosuje się podczas rekrutacji. Używa się ich zazwyczaj do wstępnej selekcji, zwłaszcza wtedy, gdy lista kandydatów do pracy jest długa. Z reguły testami posługują się firmy zagraniczne, ale ostatnio coraz częściej sięgają po nie również firmy polskie. Testów używa się także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /10 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPUTEROWE ASSESSMENT CENTER

   

  Czy komputer może zastąpić rekrutującego? Na pewno nie! Może on jednak dostarczyć dodatkowych informacji o zatrudnianym kandydacie i dopomóc w oszacowaniu jego przydatności do obsadzanego stanowiska. Komputer bowiem, nie dysponując ani tak zwanym wyczuciem, ani intuicją, charakteryzuje się ogromnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja i rekrutacja pracowników

   

  Szczególne miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi przypada selekcji i rekrutacji pracowników. Celem tego procesu jest dobór takich pracowników, którzy najlepiej realizować będą plany firmy, przy czym dążeniem organizacji powinno być stworzenie im takich warunków, które gwarantują im maksymalny rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /9 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania zatrudniania

   

  W zależności od fazy, w jakiej znajduje się firma, określać należy zadania dla jej pionu personalnego. Tak więc w okresie przygotowawczym i na starcie pion ten powinien zająć się przede wszystkim planowaniem obsady personalnej na okres późniejszy, zarówno na szczeblu menedżerskim, jak i na innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE KARIERY

   

  Ostatnim aspektem utrzymania zasobów ludzkich jest planowanie kariery. Niewielu ludzi dąży do zdobycia kariery zawodowej w jednym zakładzie pracy czy na jednym stanowisku. Niektórzy zmieniają stanowisko w ramach organizacji, inni zmieniają organizacje. Często cierpi na tym zarówno pracownik jak i firma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry