Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STRES W PRACY PRZYCZYNĄ PROBLEMÓW Z OCZAMI

   

  Praca jest miejscem, gdzie w szczególny sposób jesteśmy narażeni na stres. Rosnące wymagania pracodawców i ciągła rywalizacja wywołują napięcie emocjonalne, które nie jest obojętne dla zdrowia. Istnieje wiele doniesień wskazujących, że ludzie pracujący w warunkach znacznego obciążenia psychicznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY STRESU W PRACY

   

  Większość ludzi napotyka w pracy podobne problemy, ale każdy czynnik stresujący podlega zróżnicowaniom pod względem stopnia nasilenia i znaczenia. Osobowość pracownika łagodzi lub potęguje napięcie. Pewne czynniki, powszechnie uważane za stresujące, stanowią utrudnienie nie tylko dla jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /10 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES – CO TO JEST?

   

  Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres należy do najbardziej popularnych haseł naszego wieku. Stres kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność działania. Stres inspiruje do życia, ale jest też odpowiedzialny za jego szybki, nagły koniec: śmierć pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES W PRACY

   

  Nasz świat powinien zmierzać ku lepszemu i opierać się na zrozumieniu współpracy i miłości jednak rządzi nim konkurencja, egoizm i wrogość. W naszych czasach tempo życia rośnie, prowadzi do napięć i nowych źródeł stresu. Stres stał się nieodłącznym elementem współczesnego życia. Często...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje szkoleń dla pracowników

   

  Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /9 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe

   

  Omawiając rolę związków zawodowych przy respektowaniu postanowień Europejskiej Karty Społecznej należy wziąć pod uwagę dwie ustawy:

  o związkach zawodowych,

  o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.

  Działalność związków zawodowych uregulowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Karta Społeczna

   

  Do społecznych instrumentów kształtowania wynagrodzeń, które mają swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych w Polsce, zaliczyć należy:

  Europejską Kartę Społeczną,

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,

  Powszechną Deklarację Praw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /10 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę

   

  Wzór umowy o pracę został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W rozporządzeniu omówiono takie zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowe regulaminy wynagradzania

   

  Zgodnie z art. 777 § 1 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników oraz nie są oni objęci zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym, wówczas warunki wynagradzania za pracę muszą być określone w regulaminie wynagradzania. W regulaminie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy

   

  Układ zbiorowy pracy obowiązuje od 1 czerwca 1996 roku zgodnie z postanowieniami działu jedenastego znowelizowanego Kodeksu Pracy (ustawa z 2 lutego 1996r.).

   

  Każdy układ zbiorowy pracy powinien regulować minimum dwie następujące kwestie:

  Wzajemne zobowiązania układających się stron w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 043

  praca w formacie txt

Do góry