Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ocena okresowa pracownika

   

  Należy odróżnić ocenianie pracowników od ich ewidencjonowania. W firmie wprowadzony jest komputerowy system ewidencjonowania pracowników. Odpowiada on systemom standardowym tj. systemom stosowanych w innych firmach, ale jest on przystosowany do potrzeb konkretnego miejsca pracy. W arkuszu ewidencyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia.

   

  Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja i dobór pracowników.

   

  Decyzje dotyczące właściwej obsady stanowisk pracy, należą do najważniejszych elementów pracy kierownictwa. Podstawowa zasada klasyków naukowej organizacji nadal aktualna, głosi iż kierownik winien zatrudnić mniej liczny personel, ale starannie dobrany, o najwyższych kwalifikacjach, niż liczniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /8 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekonwencjonalne sposoby doboru pracowników

  W psychologii nieustannie trwają poszukiwania sposobu, dzięki któremu udałoby się poznać psychikę człowieka w sposób pewny i gwarantowany. Poszukiwania te zaskakują kolejnymi odkryciami. A jednocześnie wraca do łask grafologia, astrologia, coraz częściej mówi się o wykorzystaniu psychoanalizy, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /6 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy oraz inne metody selekcji

   

  Kandydaci, którzy przeszli pomyślnie wstępne interview mogą być zaproszeni do następnego etapu procedury rekrutacyjnej – badań testowych. Nieraz dwa elementy selekcji tzn. wywiad wstępny i sesja testowa, są łączone.

   

  Testy uważane są za obiektywne źródło oceny indywidualnych zdolności oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad telefoniczny jak element selekcji wstępnej

   

  Jak już wcześniej ustaliliśmy selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników organizacji i dokonywanie wyboru najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko pracy. W wyniku przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej zgromadziliśmy pewną liczbę ofert od osób zainteresowanych podjęciem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłoszenie prasowe jako element rekrutacji zewnętrznej

   

  W przypadku podjęcia decyzji o metodzie rekrutacji zewnętrznej najbardziej efektywnym sposobem przyciągnięcia potencjalnych kandydatów będzie zamieszczenie ogłoszenia prasowego. Gdy przeprowadzamy segmentową akcję rekrutacyjna naszą ofertę musimy skierować do takich kanałów informacyjnych, o których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja zewnętrzna.

   

   

  Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W zależności od rodzaju rekrutacji, mogą nas interesować bądź “wszyscy”, czyli cały rynek pracy, bądź określony jego “wycinek” (segment). Istnieje kilka rodzajów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody rekrutacji

   

  Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację takiej liczby kandydatów, aby zaistniała możliwość ich racjonalnej selekcji. Decyzja o rekrutacji jest ustalona na podstawie planu personalnego.

   

  W procesie rekrutacji mamy do czynienia z jej dwoma rodzajami: szeroką (ogólną) i segmentową...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /5 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKORZYSTANIE METOD SELEKCJI W FIRMACH POLSKICH

   

  Celem procesu selekcji kandydatów do pracy jest wybór spośród osób ubiegających się o dane stanowisko tej, która najlepiej będzie wykonywała powierzone zadania. Dla realizacji tego celu stosowane są różnego rodzaju techniki diagnozy i prognozy. Diagnoza, czyli opis aktualnych kwalifikacji zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry