Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Generalizacja historyczna

  Definicja

  Generalizacja historyczna - pewne swoiste uogólnienie historyczne, mające charakter statystyczny lub ogólny. Od praw nauki wyróżnia się tym, że podmiot twierdzenia posiada określone pewne ramy czasowo-przestrzenne. Zazwyczaj do określenia tych ram wykorzystywane są pojęcia historyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja historyczna

  Definicja

  Generalizacja historyczna - pewne swoiste uogólnienie historyczne, mające charakter statystyczny lub ogólny. Od praw nauki wyróżnia się tym, że podmiot twierdzenia posiada określone pewne ramy czasowo-przestrzenne. Zazwyczaj do określenia tych ram wykorzystywane są pojęcia historyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie międzywydziałowe

  Charakterystyka

  Planowanie międzywydziałowe jest hasłem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym czyli takim które wytwarza produkty z wykorzystaniem zasobów pracowniczych jak również środków produkcji. Produkty te są sprzedawane na zasadzie pełnej odpłatności. Przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gainsharing

   

  Gainsharing oznacza podział korzyści wynikających z lepszej performance pomiędzy pracodawcę i pracowników. Dla przykładu, jeśli dla podwyższenia wydajności zostanie wprowadzona nowa organizacja pracy, wymagająca od pracowników adaptacji i zmiany sposobu w jaki oni wykonują pracę, firma może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaca zespołowa

   

  Wiele, zaszłych w ostatniej dekadzie, zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, takich jak skrócenie łańcuchów decyzyjnych, redukcja szczebli zarządzania oraz koncentrowanie się na procesach, a nie na działaniach w obrębie funkcji, doprowadziły do tego, że firmy kładą coraz większy nacisk na pracę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje plac zmiennych

   

  Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą:

  Premie indywidualne. Pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, jeśli oni sami, ich grupa pracownicza lub cała firma osiągną wyznaczone zadania.

  Premie powszechne. Wszyscy w firmie otrzymują wypłatę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merit pay - progresja związana z wynikami

   

  Zdecydowanie, najsilniejszym trendem w ostatnich dwudziestu latach było wprowadzanie systemów wiążących płace z performance. Często miało to formę zmiennych premii. Równie często polegało to na daniu pracownikom szansy otrzymania podwyżki płacy zasadniczej jeśli pracowali lepiej lub jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incremental scales - Skale progresji

   

  Pomimo powszechnego przechodzenia do systemów wiążących płace z

  performance

  ciągle niektóre zachodnie organizacje, głównie w sektorze publicznym, stosują tzw. skale progresji. Są to struktury płacowe składające się z szeregu dyskretnych punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broad banding - szerokie kategorie

   

  W ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat, zaznaczyła się w bardzo hierarchicznych organizacjach tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi zmierzająca do wprowadzenia mniej kłopotliwych taryfikatorów liczących zaledwie kilka kategorii obejmujących całą firmę, tzw. broad banding.

  Nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikatory

   

  Taryfikatory wprowadzane są bardzo często jako sposób uproszczenia administracji płacami oraz innych programów zarządzania zasobami ludzkimi. Zazwyczaj oparte są na systemie wartościowania pracy.

  Oprócz ułatwiania administracji, systemy taryfikacji spełniają następującą rolę:

  ułatwiają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 472

  praca w formacie txt

Do góry