Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dialektyka - Spór o uniwersalia (Paryż)

  NURTY ŚREDNIOWIECZA

  metafizycy (pojęciom ogólnym odpowiada rzeczywistość)

  dialektycy (zagadnienie pojęć ogólnych i ich realności)

  -> podstawowy spór: spór o powszechniki, czyli „uniwersalia”

  PODSTAWY SPORU O UNIWERSALIA

  Pytanie:

  Czy pojęciom ogólnym odpowiadają przedmioty rzeczywiste, a jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /8 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synteza scholastyki i mistyki

  HUGON OD ŚW. WIKTORA (1096 – 1141)

  Życiorys:

  urodzony w Saksonii, z rodu hr. Blankenburg,

  w klasztorze św. Wiktora pod Paryżem najpierw studiował, potem był magistrem, ostatecznie kierownikiem szkoły,

  umarł młodo

  uniwersalny umysł (nauki świeckie, teologia; spekulacje i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /5 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualistyczna ortodoksalna mistyka, początki

  MISTYKA

  mistyka a scholastyka: wspólny cel (poznanie prawd nadprzyrodzonych); różnice (scholastyka – drogą do celu rozumowanie; mistyka – drogą do celu kontemplacja i uczucie)

  odmiany mistycyzmu: ekskluzywna (miała zastąpić scholastykę) i druga (miała uzupełniać scholastykę)

  ŚW...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /5 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm ortodoksalny scholastyczny

  SCHOLASTYKA

  cel: poznanie prawd nadprzyrodzonych poprzez rozumowanie; rozumowanie (dialektyka) ma być podporządkowane poznaniu prawd nadprzyrodzonych (Objawienia);

  dialektyka ma być podporządkowana dogmatom (punkt wyjścia), a filozofia – służebnicą teologii

  ŚW. ANZELM (XI/ XII n.e.) –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panteizm heterodoksalny

  ERIUGENA (IX n.e.)

  poprzednicy:

  neoplatonizm i Ojcowie greccy (Plotyn poznany przez greckich Ojców Kościoła – Grzegorz, Pseudo – Dionizy, Maksym Wyznawca) -> wyjątkowe dla średniowiecza

  Augustyn (Ojcowie łacińscy) -> typowe dla średniowiecza

  życiorys:

  urodzony w Brytani...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (DO XII n.e.)

  CECHY FILOZOFII TEGO OKRESU

  Źródła:

  kult filozofii starożytnej przy jej znikomej znajomości:

  Arystoteles – autorytet w logice (przekłady Boecjusza „de Interpretatione”, „Kategorie”, ponadto: Porfiriusz, komentarze Boecjusza, wykłady logiki Augustyna, podręczniki Marcjana Capelli i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia łacińska

  filozofia na podłożu religii (podobnie jak w późnej starożytności) –

  religijne przekonania podstawą myślenia ludzi (Bóg ma wyższość nad światem, dusza nad ciałem, życie wieczne nad doczesnym),

  religia podstawą organizacji państwowej (Kościół jako władza) -> religia jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS FILOZOFII DO KANTA - HISTORIA

  Można wyróżnić trzy główne epoki:  

  • Antyk (VI w. p.n.e. – V w. n.e.). Filozofia pokrywa całość wiedzy, wyodrębniając się z mitologii poprzez odwoływanie się do rozumu, argumentacji. Powoli wyodrębniają się nauki: matematyka, medycyna, historia, przyrodoznawstwo.   

  •  Średniowiecze. (IX w. – XV...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS FILOZOFII DO KANTA - GENEZA

  Zaczyna się  w VI w. p.n.e. w Greckiej Jonii (obecnie zachodnie wybrzeże Turcji), oczywiście pytania filozoficzne (o początek wszechświata, o  życie pośmiertne) zadawane są wcześniej i nie tylko w Grecji ale min. w Egipcie i w Babilonii, ale odpowiedzi są mitologiczne; zjawiska tłumaczy się ingerencją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWY I WAśNOŚĆ FILOZOFII

  Skłonność do filozofowania jest naturalna dla człowieka, jest jedną z cech odróŜniających go od innych gatunków zwierząt. Zasadnicze  źródło filozofowania to:

  •  ciekawość

  • wątpliwość

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry