Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Główne poglądy filozoficzne sofistów

  sensualizm- (empiryzm)- gdzie podstawową rolę w poznaniu pełni doświadczenie, a wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

  relatywizm poznawczy, subiektywizm – prawda jest zależna od punktu widzenia, każdy widzi wszystko inaczej, więc każdy będzie postrzegał inną prawdę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Filozofów

  Państwem powinni rządzić filozofowie, miłośnicy prawdziwej mądrości, gdyż celem państwa nie są wartości materialne, lecz idea dobra- realizacja tej idei jest głównym powołaniem państwa.

  Uznawał on rządy arystokracji intelektualnej, gdyż był nastawiony antydemokratycznie, uważał bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej (podstawa dla twierdzeń chrześcijańskich dotyczących pojecia grzechu pierworodnego)

  Nie uważał Platon, żeby to człowiek był miarą wszechrzeczy. Dla niego ważne jest samo pojęcie idei, które jego zdaniem są boskie, niewidzialne i niezmienne, ale najważniejsze jest wspomniane powyżej dobro, pół-boski cel filozoficznej ziemskiej pielgrzymki człowieka.

  Istota ludzka według Platona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealistyczna Teoria Platona - platonizm - idealizm obiektywny

  W „Państwie” filozof przedstawia w sposób alegoryczny życie i poznanie człowieka . Mówi on o tym jak ludzie są zniewoleni przez łańcuchy- zdolności poznawcze, ułudę, jak zamknięci w jaskini w której rozpalono ognisko widzą swe roztańczone cienie na ścianie oraz to co jest za jaskinią, czyli świat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy sceptyczni

  ALGAZEL Z BAGDADU

  wybitny filozof i wróg filozofii, współczesny Anzelmowi, starszy od Bernarda

  dzieła: Dążenia filozofów, Zniszczenie filozofów (przedstawienie i krytyka poglądów filozoficznych)

  Metodyczna krytyka dotychczasowej wiedzy (matematyka, logika, fizyka – pewne zalety; filozofia –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mottekalemini (teologia ortodoksalna)

  Rzecz – każda rzecz może mieć każdą własność, zmienić ją na inną; własności rzeczy są przelotne – nie ma praw ani składników stałych;

  świat ma nieograniczone możliwości i nieograniczoną zmienność; trwanie własności polega na jej stałym odtwarzaniu się na nowo

  Rzeczy – są pozbawione...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYPATETYCY– WIĘKSZOŚĆ FILOZOFÓW ARABSKICH VIII – XII

  Alkendi (IX n.e. – współczesny Eriugenie): tłumacz i komentator Arystotelesa, z elementami neoplatońskimi (teologia negatywna w formie krańcowej)

  Alfarabi (X n.e.): emanacyjna interpretacja Arystotelesa, ale nie mistyczna – wszelki byt wyłania się z Boga, ale nie może się z nim łączyć; największy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska (obok łacińskiej)

  CECHY FILOZOFII ARABSKIEJ:

  oparta na pismach źródłowych filozofii greckiej (a nie na średniowiecznych komentarzach)

  po upadku Greckiej nauki, znalazła ona przytułek w Persji (np. akademicy platońscy po zamknięciu Akademii),

  potem w Syrii (Jamblich, Porfiriusz, „syryjska” szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm wczesnego średniowiecza (Chartres)

  SZKOŁA W CHARTRES

  rola szkoły w Chartres: podniosła ogólną kulturę naukową średniowiecza, umożliwiła postępy filozofii, sama nowych owoców nie wydała

  przedstawiciele:

  Fulbert (X n.e.) – początek złotego okresu: środowisko uczonych i specjalistów, krytycyzm (zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nurty poza teologiczne – dialektyka (logika)

  ABELARD (1079 – 1142 n.e.) I SPÓR O UNIWERSALIA

  Życiorys: nauczyciel dialektyki na prowinicji, w Paryżku; potem student i nauczyciel teologii (Laon, Paryż); nieszczęśliwie zakochany w Heloizie – porzuca stanowisko i ucieka, jego nauka zostaje potępiona; kilka lat spędza w klasztorze, potem w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 035

  praca w formacie txt

Do góry