Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

  Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczny okres filozofii starożytnej: stoicy, Epikur i sceptycy

  W starożytności było aż ośmiu Zenonów filozofów. Jeden z nich, Zenon z Kition (IV/III w. przed Chr.), uczeń m.in. cynika Kratesa, prowadził swoje wykłady przechadzając się po Malowanym Portyku (gr. stoa poikile) i stąd pochodzi nazwa szkoły stoickiej. Zenon wprowadził do etyki pojęcie obowiązku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System arystotelesowski

  Arystoteles (384-322 p. Chr.) tak jak jego mistrz Platon pozostawił po sobie sporo pism. Jego realistyczna filozofia była syntezą wielu ówczesnych teoretycznych koncepcji, korzystała z różnych pomysłów zawartych w systemie Platona (poddawszy je gruntownej modyfikacji), była też pod sporym wpływem nauk...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System platoński

  O filozofii Platona (427-347 p. Chr.), ucznia Sokratesa, mówi się, że była najbardziej wpływowa przez 1000 lat, ale z pewnością jest wpływowa po dziś dzień. Platon w stosunku do swoich poprzedników wprowadził nowe spojrzenie na rzeczywistość, nową jej interpretację i nową metodę filozofowania (i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /9 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

  Starożytni Grecy jako pierwsi przezwyciężyli mitologiczne myślenie o rzeczywistości, mitologiczne patrzenie na świat. O ile bowiem przed Talesem i innymi filozofami istniały rozmaite nauki „praktyczne”, tj. związane z poszczególnymi rzemiosłami, jak też z magią, o tyle ci myśliciele wprowadzili...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika uprawiania filozofii

  W przeciwieństwie do innych nauk filozof musi nieustannie zapoznawać się z tym wszystkim, co pisali i głosili inni myśliciele.

  1) filozofowanie odbywa się zatem w pewnym kontekście historyczno-filozoficznym. Ponadto naukę tę uprawia się

  2) poprzez prowadzenie dyskursu, analizy pojęciowej, dyskusji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby rozumienia nauki

  Naukę możemy rozumieć przynajmniej na trzy sposoby:

  - funkcjonalnie (w tym znaczeniu naukę stanowią czynności poznawcze, przeprowadzane w sposób metodyczny w celu uzyskania rezultatu w postaci wiedzy),

  - strukturalnie (nauka to teoria, tj. zbiór zdań)

  - socjologicznie (nauka to pewna działalność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia a nauki niefilozoficzne

  W dzisiejszych, stechnicyzowanych czasach, rola filozofii została poważnie zmarginalizowana, a wielu uczonych przestało się interesować tą nauką lub zaczęło otwarcie ją lekceważyć. Powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie poważniejsze dyscypliny naukowe wywodzą się z filozofii i że to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje filozofii. Niektóre nauki filozoficzne i ich problematyka

  Klasycznie definiujemy filozofię jako teorię rzeczywistości; naukę dążącą do najogólniejszego poznania świata i koniecznościowego wyjaśnienia ostatecznych racji jego istnienia i jego poznania. Oprócz tej definicji występują też inne, „nieklasyczne”, tzn. związane z takimi a takimi koncepcjami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /11 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika problematyki filozoficznej

  Potoczne sądy o filozofii traktują ją albo jako „naukę bujającą w obłokach”, jako „czystą abstrakcję”, albo jako coś mało użytecznego i niezbyt związanego z rzeczywistością. Oczywiście takie rozumienie tejże nauki wynika albo z jej nieznajomości, albo z niezrozumienia, albo ze złej woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 313

  praca w formacie txt

Do góry