Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Egzystencjalizm i postmodernizm

  W XX w. jedną z reakcji na szerzący się pozytywizm i scjentyzm, uzurpujące sobie prawo do wyjaśniania wszystkich sfer rzeczywistości łącznie z naturą człowieka, była – jak wspomnieliśmy – fenomenologia, ale też był tzw. egzystencjalizm, czyli filozofia programowo „nienaukowa”, zajmująca się w swej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia analityczno - lingwistyczna i neopozytywizm

  W Wielkiej Brytanii od czasów Locke’a, Berkeley’a i Hume’a filozofia ewoluowała w nieco odmienny sposób od myśli kontynentalnej (głównie francusko-niemieckiej), aczkolwiek z czasem, tj. w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej te granice uległy zatarciu. Jaskrawym przykładem sprzeciwu wobec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm. Fenomenologia

  Twórcami tego kierunku byli filozofowie Ch. S. Peirce (XIX/XX) oraz W. James (XIX/XX), chcący przeciwstawić się amerykańskiemu idealizmowi. Byli zwolennikami empirystycznie rozumianej psychologii. James uchodzi za twórcę słynnej koncepcji tzw. strumienia świadomości, zwrócił bowiem uwagę na to, że nasze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm i empiriokrytycyzm

  Już w samej nazwie ukutej przez twórcę tego kierunku, francuskiego myśliciela A. Comte’a (XVIII/XIX), rysowało się przeciwstawienie do klasycznej filozofii (ale też i krytycznej) filozofii. „Pozytywna” filozofia przeciwstawiana była „negatywnej” krytyce; zajmowała się ponadto przedmiotami „rzeczywistymi, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia współczesna

  Po Kancie nastaje epoka systemów idealistycznych (J.G. Fichte, F.W. Schelling i G.W. Hegel), epoka poheglowska (naturalizm L. Feuerbacha, materializm dialektyczny K. Marksa i F. Engelsa), „egzystencjalistyczna” filozofia S. Kierkegaarda, rozmaite postacie pozytywizmu i scjentyzmu oraz nawiązująca częściowo do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczna filozofia I. Kanta

  Badania nad sferą mentalną (umysłem), przeprowadzone przez brytyjskich empirystów, stworzyły podwaliny, pod jeszcze bardziej skomplikowane badania myśliciela z Królewca, I. Kanta (XVIII/XIX). Dotyczyły one m.in. teoretycznych podstaw wszelkich nauk (zwł. zakresu przedmiotowego tychże nauk), warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

  Niektórzy anglosascy historycy filozofii uważają, że dopiero od epoki empiryzmu brytyjskiego zaczyna się w filozofii „naukowe”, „poważne” jej uprawianie, stąd też bywa że nawet na anglosaskich studiach filozoficznych nie sięga się w historii dalej niż do epoki Oświecenia. Dlaczego tych trzech filozofów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /9 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl B. Pascala

  Jak nieoczekiwane mogą być koleje myśli ludzkiej, zwłaszcza filozoficznej, świadczy przykład Pascala (XVII w.), francuskiego uczonego, matematyka nie mniej zasłużonego w swojej dziedzinie, co Kartezjusz, a dochodzącego w swojej refleksji nad światem do zupełnie odmiennych od niego rezultatów. Również...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia nowożytna i jej specyfika. Przełom dokonany przez Kartezjusza

  Filozofią nowożytną dzielimy na następujące podokresy: XV-XVI w. Odrodzenie, XVII w. okres wielkich systemów (Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Leibniza), XVIII w. Oświecenie, do r. 1830 okres wielkich systemów idealistycznych, po 1830 r. dominacja kierunków minimalistycznych. Na samym początku tejże filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia okresu średniowiecza. Realistyczny system św. Tomasza

  Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa. Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się wyróżnić istotę i istnienie. Punktem wyjścia badań św. Tomasza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt

Do góry