Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aleksandryści, Awerroiści

  CECHY NURTÓW:

  dochodzenie do prawdy niezależnie od Pisma św., w oparciu o Arystotelesa w formie nadanej mu przez komentatorów (Aleksandrna, Awerroesa)

  aleksandrynizm – Dawid z Dinant (pierwsze pokolenie XIII n.e.),

  awerroizm łaciński - Siger z Brabantu (XIII n.e.)

  poprzednicy:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, SYSTEMY ŚREDNIOWIECZNE (XIII n.e.)

  CECHY OKRESU - Okres dojrzałości filozofii średniowiecznej, scholastycznej

  Powstanie uniwersytetów – zrzeszenia nauczycieli i uczniów (Paryż – studia teologiczne; Oksford – studia humianistyczne, przyrodnicze, matematyczne; potem uniwersytety włoskie), które stały się prawie wyłącznym miejscem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec Patrystyki

  WSCHÓD

  cel: uzgodnienie wiary chrześcijańskiej z nauką grecką, stworzenie systemu teoretycznego filozofii chrześcijańskiej (kierunek helleński – początek: Orygenes, Nysseńczyk) -> heteronomia

  od V w. – urwanie się samodzielnej myśli filozoficznej, okres konserwatyzmu i stagnacji:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci Zachodu

  TERTULIAN (II/ III n.e.) – Afryka (Kartagina - urodzony), potem Rzym (działał)

  prawnik z wykształcenia, urodzony w rodzinie pogańskiej, przeszedł na chrześcijaństwo, ostatecznie odłączył się od Kościoła i przeszedł do sekty montanistów (nazwa sekty od Montanusa - ruch ascetyczny i mistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

  GRZEGORZ NYSSEŃCZYK (IV n.e.)

  urodzony w Cezarei w Kapadocji, nauczyciel retoryki, potem poświęcił się działalności religijnej (brat Bazyly, zw. Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi)

  poprzednicy: Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – DROGA DO DOGMATÓW

  Chrystus – boskość i człowieczeństwo zarazem.

  1. Chrystus – boskość:

  adapcjonizm – Chrystus to człowiek usynowiony przez Boga

  modalizm – Chrystus to nie oddzielna osoba, ale tylko przejaw jedynego Boga

  doketyzm – Chrystus jako człowiek był jedynie zjawiskiem, nigdy nie żył realnie

  zwyciężyła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  Charakterystyka

  Prognozowanie - to racjonalne, naukowe, przewidywanie przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Można wyróżnić kilka rodzajów przewidywań:

  * zdroworozsądkowe

  * naukowe

  2. nieracjonalne

  O przewidywaniach racjonalnych mówimy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  Charakterystyka

  Prognozowanie - to racjonalne, naukowe, przewidywanie przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Można wyróżnić kilka rodzajów przewidywań:

  * zdroworozsądkowe

  * naukowe

  2. nieracjonalne

  O przewidywaniach racjonalnych mówimy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

  KLEMENS (II n.e., Aleksandria)

  pośrednik między nauką grecką a chrześcijańską - niesamodzielny i eklektyczny twórca, który wprowadził filozofię helleńską do tworzenia systemu wiary chrześcijańskiej

  trzy działy pism: Upomnienie Greków – rozważania błędów pogańskich; Paedagogus –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci Wschodu (II n.e.)

  byli ludźmi o helleńskiej kulturze umysłowej, często naukowcami, członkami szkół; grecka filozofia była ich źródłem (Platońska, stoicka) w budowaniu filozofii chrześcijańskiej;

  budowali systemy metafizyczne, oparte na spekulacjach, korzystając z filozofii helleńskiej; zajmowali się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt

Do góry