Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie człowieka

  Stworzenie człowieka dokonał się specjalnym aktem stwórczym Boga. Człowiek jest szczytem stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń.

  W Księdze Rodzaju znajdują się dwa opisy aktu stworzenia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie świata

  Bóg stworzył cały świat materialny oraz duchowy bezpośrednio oraz z niczego. Stworzenie z nicości podkreślamy tu, że nawet materia pierwsza nie istniała przed aktem stworzenia (wiadomo, że materia pierwsza bez formy istnieć nie może w ogóle). Podkreślamy przez to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Trójca święta

  Najważniejszą prawdą o Bogu objawioną przez Jezusa, jest Tajemnica Trójcy Świętej, czyli istnienie w jedynym Bogu trzech Osób, które się nieskończenie miłują. Dowiadujemy się w ten sposób o wewnętrznym życiu Boga, że mianowicie wyraża się ono we wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - O Bogu jedynym (natura Boga)

  Mówiąc o Bogu należy przede wszystkim pamiętać o jego transcendencji. To znaczy, że mówiąc o Bogu, mówimy o takiej rzeczywistości, o takim Kimś, kto jest zupełnie inny niż wszystko i wszyscy. Bóg jest tajemnicą, zamieszkuje światłość niedostępną. Bóg jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usytuowanie dogmatyki z nauk metodologicznie jako nauki

  Aby przystąpić do rozważania jakichkolwiek na temat Boga należy na wstępie uznać Boga jako Absolutu. Następnie należy rozgraniczyć treść wiary – to znaczy w co wierzymy i akt wiary jak wierzymy. Teologia teocentryczna dąży do możliwie precyzyjnego ustalenia co Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy w filozofii

  kryzys filozofii (czasy w których nie żyjemy są spokojne a czasy w których przyszło nam żyć są straszne)pojęcie kryzysu jest wpojone w człowieku

  naukowa odmienność poglądów (normalny przypadek)

  obrany punkt wyjścia filozofii lub metody myślenia są całkowicie różne (rozumieją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duns Szkot i skotyzm

  SKOTYZM

  wyrównanie antagonizmu między augustynizmem a tomizmem (postawa zasadniczo augustyńska, ale z przyjęciem wielu elementów Tomasza), dokonane przez franciszkanów – „nowa szkoła franciszkańska”

  DUNS SZKOT (1270 – 1308 n.e.)

  poprzednicy:

  Wilhelm z Ware (nauczyciel Dunsa – opozycja przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

  Wcześniej od Augustyna - augustynizm: filozofia chrześcijańska oparta na platonie (platoński idealizm)

  od Tomasza - tomizm: filozofia chrześcijańska oparta na Arystotelesie (perypatetycki empiryzm) – nowy system, przyjęty najwcześniej przez szkołę dominikańską („młodszą” – starsza była wierna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /20 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empiryzm średniowieczny – Roger Bacon (odłam augustynizmu)

  CECHY OXFORDZKIEJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ:

  metafizyka w duchu Augustyna, nauka w duchu empiryzmu

  ośrodek – Oksford, przedstawiciel – Bacon

  poprzednicy:

  szkoła w Chartres (kontynuacja, ale uzupełniona przez materiały dostarczone przez Arabów)

  Oxfordzcy myśliciele: Alfred z Sareshel (Alfred Anglicus), Robert...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustynizm XIII n.e. i św. Bonawentura

  CECHY NURTU:

  system prawowierny (filozofia zgodna z dogmatami), konserwatywny (wierność tradycji – Augustyn i jego platonizm z elementami mistyki i scholastyki), ale zmieniony trochę przez pisma Arystotelesa, stoików, neoplatończyków ; rozwinięty przez „starą szkołę franciszkańską”...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 469

  praca w formacie txt

Do góry