Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Istnienie i natura Trójcy Świętej

  Sobór Luterański IV (1215) orzekł, że w Trzech Osobach B jest jedna istota, jedna substancja i jedna natura.

  Istota oznacza to, przez co dana rzecz jest tym, czym jest.

  Substancja oznacza istotę rzeczy samoistnej jako podłoża przypadłości, w przeciwieństwie do samych przypadłości.

  Natura oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /6 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

  Przymioty czynnościowe B.:

  Życie Boże. Jest dogmatem, iż B. jest bytem żywym. Jest teologicznie pewne, iż B. jest najwyższą formą życia i źródłem wszelkiego życia. Życie Boże to najdoskonalsza forma bytowania. B. jest ośrodkiem myśli i woli, jest praprzyczyną wszelkiego działania. W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /7 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty bytowe Boga

  Przymioty bytowe B.:

  Prostota. B. jest bytem bezwzględnie prostym, w B. nie ma złożoności, jest bezwzględnie metafizycznie prosty, jest nieskończony, czyli nie ma w Nim żadnego ograniczenia. Jest przeto bezwzględnie, metafizycznie prosty, bez złożoności.

  Duchowość. Jest czystym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła teologii dogmatycznej

  1. Objawienie Boże.

  2. Urząd Nauczycielski Kościoła.

  3. Nadprzyrodzony zmysł wiary.

  Bezpośrednim i najbliższym źródłem wiary jest Kościół. Kościół, bowiem to żyjący i działający wśród nas JCh, a narzędziem Jego nauczania wyposażone w przywilej nieomylności, władza papieska i wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /7 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat wiary: pojęcie, rozwój i interpretacja

  Dogmatyka pokazuje kierunek, w którym Boga. można doświadczyć.

  Dogmat - jest to prawda, w którą powinien wierzyć katolik, jeśli chce być jeszcze katolikiem. (od gr. Dokeo: podstawowe znaczenie to co okazało się prawdziwe, - mniemać, sądzić, wierzyć; - postanowić, wyrazić pogląd).

  Wyrażenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i metoda

  Przedmiot materialny: czym się zajmuje?

  Treść Objawienia, czyli Bóg, człowiek, zbawienie, odpowiedź człowieka na O. – wiara

  Przedmiot formalny: jak dochodzimy do wiedzy? B. przedmiotem wiary.

  Jest Objawienie B. odczytywane, pojmowane przez rozum i wiarę.

  Metoda teologii. Metoda jako sposób pozyskiwania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usytuowanie dogmatyki w kontekście innych nauk teologicznych

  Ks. Napiórkowski. Teologia jest to oparta na Słowie Bożym nauka o misterium Boga i człowieka objawionym w szczególny sposób w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, Boga – Człowieka.

  Teologia – słowo, mowa boga. Pogańskie pochodzenie. Piotr Abelard (+1142) wprowadził nazwę do tytułu swojego dzieła: Teologia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Angeologia

  Naukę o aniołach spotykamy już wyraźnie objawioną w pierwszej księdze, bo już w księdze Rodzaju; „Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia”.

  W dalszych księgach aniołowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

  Pomimo grzechu pierworodnego Bóg nie odstąpił od swego zamiaru, by prowadzić ludzkość do wiekuistego zjednoczenia ze sobą. Następnym etapem Bożego planu zbawienia była obietnica przyjścia Odkupiciela. Ponieważ odkupienie dokonane zostało przez wcielenie Syna Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Grzech pierworodny

  Z objawienia wynika, że pierwsze sprzeciwienie się stworzenia Bogu dokonało się jeszcze przed rozpoczęciem historii ludzkości. Był to tajemniczy dla nas grzech aniołów, początek wszelkiego zła. W dziejach człowieka natomiast objawienie ukazuje fakt sprzeciwienia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 422

  praca w formacie txt

Do góry