Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa

  Jezus urodził się w czasach cesarza Augusta. W Judei panował Król Herod Wielki. Żył trzydzieści kilka lat. Umarł za rządów Piłata. W dzisiejszych czasach nie kwestionuje się historyczności Jezusa Chrystusa. Są różne świadectwa, nawet niechrześcijańskie, które mówią o Jezusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia – nauka o Chrystusie

  Christos (Chrystus) to inaczej pomazaniec, naznaczony.

  Pierwotnie Chrystus nie był przydomkiem do imienia Jezus. Na początku Christos było formą wyznania wiary, bóstwa i człowieczeństwa. Jezus jest pomazańcem Bożym, czyli Zbawicielem. Tytuł Christos zastępuje wszystkie przymioty zbawcze. Christos to Syn...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne

  Charakterystyka

  Cel to przyszły stan rzeczy, który chcemy osiągnąć, innymi słowy zamierzenie. Cel wyraża sens istnienia danej jednostki. W odniesieniu do instytucji cel oznacza przedsięwzięcie ustalone w sposób formalny. Cele zawsze wynikają z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P. Weibela

  Charakterystyka

  Weibel zastosował w swoim badaniu analizę profilowaną oraz jednowymiarowy dychotomiczny test klasyfikacyjny.

  Opublikował on wyniki analizy 72 przedsiębiorstw, z czego 36 było wypłacalnych a 36 niewypłacalnych. Wszystkie te przedsiębiorstwa były klientami jednego z dużych szwajcarskich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P. Weibela

  Charakterystyka

  Weibel zastosował w swoim badaniu analizę profilowaną oraz jednowymiarowy dychotomiczny test klasyfikacyjny.

  Opublikował on wyniki analizy 72 przedsiębiorstw, z czego 36 było wypłacalnych a 36 niewypłacalnych. Wszystkie te przedsiębiorstwa były klientami jednego z dużych szwajcarskich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zespołu

  Charakterystyka

  Zespoły są nieodłączną cechą każdej organizacji i każdej zbiorowości jednostek. Są one czymś więcej niż po prostu

  sumą jednostek które je tworzą, a jednocześnie nie są prostymi elementami i ułamkami większej całości jaką jest

  organizacja. Zespół to grupa społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

  To pojęcie pragnie powiedzieć, zaproponować, rozumienie Kościoła jako pewnego stowarzyszenia. Spojrzenie bardziej na socjologiczne wymiary - Bellarmin.

  Podkreśla on instytucjonalność Kościoła:

  1. przeciwko błędom Wikleffa i Hussa

  2. przeciwko pelagianom

  3. przeciwko nauce reformatorów w ich wyznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia wyrażające istotę Kościoła

  Katolicką eklezjologię kształtowały przez długi czas:

  - pisma kanonistów kurii rzymskiej o władzy papieskiej

  - pisma z XV wieku przeciw husytom

  - pisma przeciw teorii koncyliaryzmu

  - kontrowersja antyprotestancka – Bellarmin, Piotr Kanizjus

  Następstwa tych kontrowersji:

  - przesadne zaakcentowanie roli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jako owoc zbawienia i jako narzędzie zbawienia

  Do XIX wieku nie patrzono na Kościół jako na wspólnotę. Był on jakby tylko przekazicielem nauki o zbawieniu.

  Kościół jest pierwszym owocem zbawienia. Nie jest już tylko przedłużonym ramieniem Chrystusa.

  „congregatio” – zgromadzenie

  Protestanci bardziej mówią o „communio”, które obecni lepiej się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie kapłańskim

  a) prokreacja (Rdz l ,28a): W tej późniejszej tradycji zostało to wyrażone wprost:

  „rozradzajcie się i rozmnażajcie się”. To synonimiczne polecenie, odnośnie do

  „początków” rodzaju ludzkiego, ma swe podłoże w ówczesnym środowisku, w którym zresztą istniało przekonanie o licznym potomstwie, jako o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 424

  praca w formacie txt

Do góry