Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Synostwo Boże

  Synostwo Boże należy do Jezusa Chrystusa w pełni i przekazuje on je wiernym przez uczestnictwo w Jego męce i śmierci. Jest to podstawowy temat listów do Rzymian i Galatów (Rz 1,1-4; 8,12-17; 8,29; Ga 3,26-27; 4,4-7). Św. Paweł wyznaje otwarcie Bóstwo Chrystusa (Kol 2,9; Ef 1,3-10; Rz 9,5; Tt 2,13). Temat...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Zmartwychwstały w perspektywie eschatologicznej

  Pierwotny kerygmat, mający za centrum zmartwychwstanie, rozwija się w pierwszym rzędzie w kierunku eschatologii. Widać to szczególnie w pierwszych pismach pawłowych. W listach do Tesaloniczan znaczące miejsce zajmują tematy paruzji i zmartwychwstanie umarłych. Tłumaczyć to może potrzeba pilnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła

  Chrystologię św. Pawła można przedstawić w kilku punktach, które ukazują Jezusa Chrystusa jako odwiecznego Syna Bożego, samego Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. U św. Pawła zauważa się rozłożenie akcentów. Nie zajmuje się on zasadniczo Jezusem historycznym.

  O ile dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Mądrość

  Również mądrość hebrajska nie ma znaczenia bezpośrednio teoretycznego, nie odnosi się do spekulacji filozoficznej, lecz raczej i przede wszystkim do dziedziny moralnej, praktycznej, do sfery działania. Podobnie jak semickie poznać zakłada bardziej czynnik emocjonalny, wolitywny niż intelektualny.

  Punktem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Słowo

  Należy przede wszystkim zauważyć, że u ludów starożytnych słowo miało znaczenie bardzo charakterystyczne. Nie było jedynie zwykłym brzmieniem dźwięku związanym z jakąś rzeczywistością, lecz raczej przyznawano mu moc działania prawie autonomicznego, trwającego ponad samo brzmienie dźwięku, w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Refleksja mądrościowa

  Obok ksiąg historycznych i prorockich w ST znajdujemy zbiór ksiąg podejmujących problematykę wykraczającą poza poprzednie: są one wyrazem mądrości Izraela. Lud Wybrany, w swej historii, zawsze wypracowywał refleksję nad doświadczeniem historycznym wyprowadzając z niej określoną `wizję świata'. Ta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Pozostałe kategorie biblijne

  Poza tymi trzema głównymi kategoriami biblijnymi, ST prezentuje też inne, które wyrażają charakter nieziemski, transcendentalny i niebieski pośrednika zbawienia. Zaliczyć do nich można "Anioła Jahwe", hipostazę Mądrości (Mdr 9; Prz 9). W księgach mądrościowych posiada ona cechy ludzkiego pośrednika...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Prorocki pośrednik zbawienia

  Trzecią kategorią biblijną jest prorocki pośrednik zbawienia. W ST znana była obok funkcji politycznej i kultowej funkcja charyzmatyczna - prorocka. Prawo prorockie (Pwt 18,9-22) jest punktem wyjścia do zrozumienia funkcji prorockiej. Mojżesz jest uznawany za prototyp prawdziwego proroka. W każdym pokoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

  Drugą kategorię stanowi kapłański pośrednik zbawienia. Błogosławieństwo Lewiego (Pwt 33,8-11) stanowi najpoważniejsze źródło informacji o kapłaństwie przed niewolą babilońską, podobnie jak Ps 110,4. Studiując teksty z okresu niewoli i po powrocie z niej, np. teologią świątyni u Ezechiela...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Królewski pośrednik zbawienia

  Pierwszą kategorią biblijną jest królewski pośrednik zbawienia. Punktem wyjścia jest tu obietnica dana Dawidowi (2 Sm 7,). Redaktor jahwistyczny łączy królowanie dawidowe z historią Patriarchów, łącząc cztery etapy historii zbawienia, łącząc cztery obietnice: protoewangelię, obietnicę daną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt

Do góry