Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsze wyznana wiary

  Wiara pierwszych chrześcijan ma podstawowe znaczenie, ponieważ autentyczność naszego wierzenia zależy od jej zakorzenienia i przedłużenia wiary pierwszych świadków Chrystusa. To jest apostolskość Kościoła.

  Punktem wyjścia i centrum wiary chrześcijańskiej jest Chrystus. Dwa elementy istotne tej wiary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Chrystus Apokalipsy

  Chrystologia Apokalipsy jest dość dobrze rozwinięta. Tym, co pozwala zrozumieć głęboki sens historii jest misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz Jego powszechne panowanie. To właśnie jest objawieniem pozwalającym na odczytanie sensu zdarzeń (Jezus jest kluczem otwierającym księgę Boga...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

  Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Pawła Jezus jest pierworodnym z pośród braci, którzy z Nim i przez Niego stają się adoptowanymi synami Bożymi. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Wierzący są...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Jezus działający w świecie

  Jezus, którego nam ukazuje Jan posiada bogatą i silną osobowość jako człowiek. Jednocześnie pomiędzy Nim i Ojcem istnieje relacja interpersonalna, która sytuuje się na planie nadludzkim, wiecznym.

  Ponieważ misja Syna i Jego wcielenie są jedną i tą samą rzeczą, to jest również prawdą, że osoba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

  Preegzystencja Chrystusa jest wyraźnie podkreślona w Prologu czwartej Ewangelii. Mówi się tam otwarcie o Logosie przed wcieleniem, a nawet przed stworzeniem świata. On jest Bogiem i był u Boga. To o Nim jest powiedziane, że Słowo stało się ciałem (J 1,14). Jan pisze, że "my oglądaliśmy Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Jana

  Ewangelia wg św. Jan powstała w chrześcijanskich wspólnotach Azji Mniejszej pod koniec pierwszego wieku. Były to środowiska, w których zaznaczał się wpływ herezji gnostycko - doketycznej oddzielającej Chrystusa pneumatyczno niebiańskiego od Jezusa historyczno - ziemskiego. Szerzyły się poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Chrystus Panem

  Po Zmartwychwstaniu uczniowie zaczęli nazywać powszechnie Chrystusa tytułem Pan (Dz 2,36). Sam Chrystus musiał to dać do zrozumienia uczniom (Łk 20,41-44). Paweł cały czas używa tytułu "Pan", który dla pobożnego Żyda oznacza Jahwe. Proklamując Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, Paweł podkreśla Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Misterium Chrystusa

  W `listach więziennych' św. Paweł koncentruje się na `misterium Chrystusa' pojmowanej jako centrum zbawczego planu Bożego. Ta centralność tajemnicy Chrystusa i jej skutki ukazują się jasno w wielkich `hymnach chrystologicznych'. Kol i Ef. Flp 2,6-11: w pierwszej części tego hymnu dominująca jest idea...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /6 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Preegzystencja Chrystusa

  Jezus, który narodził się w czasie, jednocześnie jest Odwiecznym Synem Bożym; istniał On zanim stał się człowiekiem. Paweł wyraźnie podkreśla ten paradoks preegzystencji Chrystusa. Najbardziej zaskakującym tekstem jest Flp 2,6-11. U Grillmeier'a znajdujemy następujący komentarz:

  Najbardziej naturalna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia św. Pawła - Pascha Chrystusa i życie chrześcijańskie

  Ważne przesunięcie akcentu znajdujemy w wielkich listach. Zmartwychwstanie widziane jest tu w łączności ze śmiercią na krzyżu a z drugiej strony podkreśla się, że zbawcza skuteczność Paschy Chrystusa odnosi się nie tylko do ostatecznych dni, lecz również do aktualnego życia wierzących. Łączność...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt

Do góry