Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misteria ukrytego życia Jezusa

  Podczas większej części swego życia Jezus dzielił warunki życia większości ludzi: codzienne życie bez powierzchownej wielkości, praca ręczna, życie religijne według Prawa Bożego (Ga 4,4), życie we wspólnocie. Z całego tego okresu zostało nam objawione, że Jezus był "poddany" swoim rodzicom i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium dzieciństwa Jezusa

  Obrzezanie Jezusa, ósmego dnia po narodzeniu (Łk 2,21), jest znakiem jego włączenia się w linię potomstwa Abrahama, znakiem ludu przymierza, jego podległości prawu (Ga 4,4), przyjęcia kultu Izraela, w którym Jezus będzie uczestniczył przez całe swe życie. Znak ten jest zapowiedzią (figurą) "...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

  Jezus urodził się w pokorze pewnej stajenki, w biednej rodzinie (Łk 2,6-7). Prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba (Łk 2,8-20). Kościół nie przestaje śpiewać chwałę tej nocy:

  Dziewica wydaje na świat dziś Odwiecznego

  Ziemia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Przygotowania

  Przyjście Syna Bożego na ziemię jest wydarzeniem tak wielkiej wagi, że Bóg chciał je przygotować wciągu wielu wieków. Wszystko, co znamy z "Pierwszego przymierza" (He 9,15): ryty i ofiary, figury i symbole, wszystko zmierza ku Chrystusowi. Bóg ogłasza Jego przyjście przez usta proroków, kolejno po sobie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasza komunia z misteriami Jezusa

  Całe bogactwo Chrystusa jest przeznaczone dla każdego człowieka i stanowi bogactwo nas wszystkich. Chrystus nie przeżył swego życia dla siebie samego, ale dla nas, od momentu swojego Wcielenia "On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia" aż do śmierci za nasze grzechy (1Kor 15,3) i Zmartwychwstania dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wspólne misteriów Chrystusa

  Całe życie Chrystusa jest Objawieniem Ojca: Jego słowa, czyny, milczenie i cierpienie są sposobami bycia i mówienia. Jezus może powiedzieć: " Kto mnie widzi, widzi Ojca" (J 14,9). Również Ojciec może powiedzieć: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). Nasz Pan stał się człowiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Całe życie Chrystusa jest Misterium

  Wiele rzeczy, budzących niezwykłe zainteresowanie ciekawości ludzkiej, nie znajduje się w Ewangelii. Prawie nic nie jest powiedziane o ukrytym życiu w Nazarecie. Duża część działalności publicznej również nie została opowiedziana (J 20,30). Wszystko co napisano w Ewangelii, zostało napisane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium życia Jezusa Chrystusa

  Symbole wiary mówią tylko o misterium Wcielenia i Paschy, pomijając milczeniem misteria ukrytego życia Jezusa. Jednakże artykuły wiary odnoszące się do Wcielenia i Paschy oświetlają całe życie Chrystusa. Ewangelie opowiadają o "wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia (...)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Chrystusa

  Unia hipostatyczna jest to wyjątkowy związek natury ludzkiej i Bożej, jest to coś więcej niż obecność Boga w człowieku przez Łaskę. Chrystus jest świadomy zjednoczenia z Bogiem doświadczalnie, a nie jak ludzie przez wiarę. Jezus Chrystus jest zjednoczony z Bogiem w sposób osobowy. Druga osoba Trójcy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syn Boży staje się człowiekiem

  W niedzielnym wyznaniu wiary (Nicejsko-Konstantynopolitańskim) mówimy: "On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha św. przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem." (KKP 456)

  Słowo Staje się ciałem, aby nas zbawić jednocząc nas z Bogiem. To Bóg nas...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /5 908

  praca w formacie txt

Do góry