Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu

  Wymienia się cztery podstawowe kategorie interpretacji śmierci Chrystusa: odkupienie, zadośćuczynienie, ofiara i zasługa. Dwie z nich są biblijne: ofiara i odkupienie (okup), pozostałe zaś wywodzą się ze średniowiecza (zadośćuczynienie i zasługa).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

  Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt historyczny

  Definicja

  Koszt historyczny (cena historyczna) stanowi jedną z metod wyceny bilansowej, której celem jest ukazanie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa wyrażonej wartościowo. "Cena (koszt) historyczna może być zdefiniowana jako łączna kwota aktywów pieniężnych lub jej ekwiwalent, jaką podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność

  Charakterystyka

  Produktywność to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym i rozpatrywanym okresie, do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Zasoby wejściowe, o których mowa, to nic innego jak rozmaite zasilenia systemu i zasoby systemu wykorzystywane do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowa teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Założenia teorii finansowej przedsiębiorstwa:

  1.Elementami budowy tej strategii są aktywa i pasywa w gospodarce. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje minimalizacja kosztów pozyskania kapitału. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing strategiczny

  Podstawowe cechy wyróżniające ten typ outsourcingu związane są ze specyficznym podejściem zleceniodawcy do celów i tym samym korzyści zastosowania outsourcingu. Wśród podstawowych założeń wdrażania outsourcingu strategicznego wyróżnia się przede wszystkim:

  możliwość skupienia działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

  Charakterystyka

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe - to transakcje kupna/sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004r. Polscy podatnicy dokonujący dotychczas eksportu objęci zostali zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), a...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

  Charakterystyka

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe - to transakcje kupna/sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004r. Polscy podatnicy dokonujący dotychczas eksportu objęci zostali zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis stanowiska pracy

  Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury. Opis jest wykorzystywany również w innych obszarach, jak np. rekrutacja czy pracy. Opis stanowiska jest także podstawą do opracowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)- został utworzony w 1975 roku w ramach działalności Europejska|Unii Europejskiej. Jego podstawowym zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej oraz wzrost konkurencyjności regionów, które z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 895

  praca w formacie txt

Do góry