Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła

  - Przez chrzest osoba staje się chrześcijaninem i współczłonkiem wspólnoty Kościoła - chrzest w imię Jezusa Chrystusa jednoczy z Jego Osobą i Jego losem z Jego śmiercią i Jego nowym życiem. Zewnętrzny znak nawiązuje świadomie do chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie. Wzywanie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

  Właśnie fakt, że sam Jezus przyjął chrzest Jana stworzyło możliwość podjęcia tego znaku zaraz po Wielkanocy dla nadchodzącego Królestwa Bożego. Teraz bowiem w przekonaniu uczniów eschatologiczna sytuacja stała się jednoznaczna. Znak czasu przez krzyż i wywyższenie został bardziej uintensywniony...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Jezusa w Jordanie – jego znaczenie i interpretacja

  W chrześcijańskim przekazie chrztu Jezusa, pokutny charakter chrztu Jana coraz bardziej usuwany jest na plan dalszy a na pierwsze miejsce wysuwa się zbawcze działanie Boga „w” i „na” Jezusie dlatego w literaturze teologicznej mówi się karygmatycznym zwrocie w perykopie chrzcielnej. To spostrzeżenie jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /5 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Chrzest Jana

  Nie możemy przejść obok chrztu Janowego, nie chodzi tu o ryt sprawowany przez ludzi nie był to samo-chrzest, ludzie otrzymywali go od Jana „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.” (Mk.1,5)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /6 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenie chrztu chrześcijańskiego

  Kiedy pytamy o historyczne korzenie chrztu chrześcijańskiego natrafiamy na zadziwiający punkt wyjścia. Egzegetyczny stan rzeczy, który zadaje nam kilka zagadek:

  - Jezus sam nie chrzcił, ale pierwotny Kościół praktykował, opisywał i teologicznie interpretował chrzest z taką oczywistością, że nigdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /11 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Współumieranie – współzmartwychwstanie

  Krótkie spojrzenie na Rz 6 pokazuje, jak Paweł odpowiada na pytanie: W jaki sposób uczastniczy się w Królestwie Chrystusa. Idzie o to, co określone zostało „soteriologicznym aspektem” albo „mistyczno – „chrystologicznym aspektem” w Pawłowej teologii chrztu. Ma się tu na myśli relację, jakie powstają przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Chrzest „w imię Jezusa”

  „«Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”(Dz.2,37-38)

  Poza zakończeniem Mt, gdzie pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa przestrzeń życiowa - Lud Boży

  W nowej przestrzeni życiowej jakiej doświadczyło się we wspólnocie wiary zasadniczą rolę odegrał biblijny termin “Lud Boży”. W pełnej przeobrażeń historii narodu Izraela ta życiowa przestrzeń coraz bardziej stawała się także i teologicznie określoną rzeczywistością. O ile stała pomoc i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjacja chrześcijańska jako „ponowne narodzenie”

  Pierwsi chrześcijanie nie mieli żadnych zachamowań, aby nowy status, nową formę życia w jaką wkracza ochrzczony określić jako nowe życie, a samą inicjacje jako ponowne narodzenie. Pojęcie to znajduje się w Nowym Testamencie w stosunkowo warstwie Tradycji. Spotykamy je tam w różnych nurtach przekazu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialogowa struktura wiary

  Udzielający chrztu i zadający pytania kapłan występuje nie jako osoba prywatna, ale jako przewodnik wspólnoty, przedstawiciel społeczności ochrzczonych. Człowiek staje się człowiekiem tylko przez człowieka. Chrześcijan staje się chrześcijaninem tylko przez chrześcijan. Rozumie się przez to, że aby...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /1 849

  praca w formacie txt

Do góry